Ujhelyi szembement saját frakciójával a magyar munkavállalók érdekében

Ujhelyi szembement saját frakciójával a magyar munkavállalók érdekében
Több esetben az Európai Parlament szociáldemokrata frakciójával szemben szavazott Ujhelyi István szocialista EP-képviselő a szociális dömpingről szóló javaslat szakbizottsági vitájában. A magyar politikus elutasított minden olyan, a vonatkozó jelentéshez beadott – francia és német nyomásra született - módosítót, amely a közlekedési ágazat kelet-európai, ezen belül is magyar munkavállalóinak érdekeivel szemben szankciókat és büntetéseket helyezett volna kilátásba a szociális dömpingre való hivatkozással. Ez utóbbi az alacsonyabb fizetésekre, szociális kiadásokra vonatkozó kifejezés, amely lehetővé teszi, hogy egyes országok munkavállalói (elsősorban a kelet-európai dolgozók) jóval a nyugati bérszínvonal alatt végezzenek munkát, illetve nyújtsanak szolgáltatásokat.

A közlekedési szektorban jelenleg is éles vita zajlik arról, hogy megéri-e a kelet-európai fuvarozók bérét a nyugati sofőrök fizetéséhez emelni, amely így kiegyenlíti ugyan a versenyt (ez a nyugati országok szakmai szervezeteinek és politikusainak érdeke), viszont a kelet-európai szolgáltatókat épp az alacsony ár korlátozásával akár áthidalhatatlan versenyhátrányba, és ezzel akár csődbe is taszíthatja. Ehhez kapcsolódik, hogy az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szakszervezete (ETF) nemrég indította el aláírásgyűjtő akcióját, amely során egyenlő bánásmódot követel a közlekedési dolgozók számára a bérezésben és munkafeltételekben. Annak érdekében, hogy az Európai Bizottság napirendre tűzze a témát, a 28 tagállamból egymillió támogató aláírásra van szükség, ehhez a magyarországi szakszervezetek közreműködésével ötvenezerrel kíván hozzájárulni. Ujhelyi, aki a szociális dömping kérdésében is aktív, konzultatív kapcsolatot ápol a hazai érdekvédőkkel, szintén támogatja a kezdeményezést és ezzel a téma napirendre vételét.
 
Az EP szakbizottságának legutóbbi ülésén Ujhelyi István, a testület egyik alelnökeként támogatta a szociális dömpinggel kapcsolatos végső jelentést, de csak a megfelelő módosítások elfogadtatása után. A szocialista politikus hangsúlyozta, hogy a tisztességes feltételek megteremtése a közlekedési ágazatban kiemelt feladat. „Beszélnünk kell a szociális dömpingről, biztosítanunk kell a munkavállalók megfelelő körülményeit és törekednünk kell a bérek felzárkóztatására is. Ugyanakkor figyelnünk kell arra, hogy a tagországok protekcionista gyakorlata ne legyen összemosva a szociális dömping kérdésével. Nagyon örülök annak, hogy a közlekedési és turizmus szakbizottság nagy többséggel elfogadta ezt a véleményt, és minden kérdésben sikerült érvényesíteni a magyar álláspontot és a munkavállalói szakszervezetek véleményét. Ebben a kérdésben továbbra is kérlelhetetlenül a magyar érdekeket fogom képviselni, ha kell, saját frakciótársaimmal szemben is” – fogalmazott Ujhelyi István a testület tanácskozása után. A magyar EP-képviselő fontos eredménynek nevezte, hogy a végül elfogadott dokumentumban kiemelten szerepel a szociális dömping pontos megfogalmazásának igénye, az erre hivatkozással történő szankciók lehetőségét pedig sikerült kivenni a szövegből. Ujhelyi kilenc módosító-javaslatot nyújtott be a jelentéshez, ezek szinte mindegyikét beépítették a szakbizottság által elfogadott végső dokumentumba.
 
MSZP