Uniós támogatás az alapvető jogok érvényesüléséért

Egy befogadóbb, a kirekesztést, a gyűlöletkeltést elutasító, a hátrányos megkülönböztetés minden formája ellen fellépő társadalom létrejöttét hivatott segíteni Göncz Kinga szocialista EP-képviselő jelentése, amelyet csütörtöki ülésén fogadott el az Európai Parlament állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottsága. A Jogok, egyenlőség és polgárság nevet viselő közösségi finanszírozási program csaknem 440 millió euróból gazdálkodhat a következő hét évben. A támogatásból azok a civil szervezetek részesülhetnek, amelyek az Unió területén élők jogainak érvényesítését és tiszteletben tartásának az előmozdítását szolgálják.   Göncz Kinga a szavazást követően hangsúlyozta: kiegyensúlyozott és megfelelő közösségi támogatást kell biztosítani mindazoknak, akik az alapjogok érvényesítését a szívügyüknek tekintik az Európai Unió területén. Ügyelni kell arra is, hogy a később csatlakozott országok, szükségleteikhez mérten, arányosan hozzáférjenek a forrásokhoz - szögezte le a szocialista EP-képviselő.

Az eredeti európai bizottsági előterjesztésben még Jogok és polgárság nevet viselő program - amelynek elnevezését a parlamenti jelentés az egyenlőség szóval egészítette ki -, része az Európai Unió 2014-ben kezdődő hétéves keretköltségvetésének. Célja, hogy közösségi támogatást nyújtson az Unió területén élők jogainak érvényesítését és tiszteletben tartását előmozdítani hivatott szervezeteknek. A parlamenti bizottság által elfogadott jelentés szövegéről egy éven át tartott egyeztetést követően, a közelmúltban állapodott meg a parlament és a tagállamközi Tanács tárgyalódelegációja.
 
"A közösségi finanszírozásnak a befogadóbb társadalmak létrehozását, a mindenkire kiterjedő alapjogok garantálását kell szolgálnia. Van mire költeni tagállami, de közösségi szinten is: sokan nem ismerik a jogaikat, vagy a hatóságok egyszerűen semmibe veszik azokat. A Jogok, egyenlőség és polgárság program forrásai arra szolgálnak, hogy az európaiak akadály nélkül gyakorolhassák szerződésbe foglalt jogaikat, legyen az a szabad mozgáshoz és letelepedéshez való jog, vagy az egyenlő bánásmódhoz való jog. Fontosnak tartom annak biztosítását is, hogy ne csak az EU polgárai, hanem az Európai Unió területén tartózkodó minden ember élni tudjon a jogaival" - szögezte le Göncz Kinga, a parlamenti jelentés kidolgozója.
 
A képviselő javaslatára került a programba, hogy a támogatás odaítélésekor fokozott figyelmet kell fordítani a diszkrimináció, a faj- és idegengyűlölet, a kirekesztés, a szegregáció és az erőszak minden formájának megszüntetésére. A rendelkezésre álló közösségi forrásokkal segíteni kell a befogadóbb társadalmak létrehozását, a jogtudatosság erősítését.
 
Göncz Kinga jelentése a jelenleginél ésszerűbb, egyszerűbb és hatékonyabb támogatási rendszert helyez kilátásba, amelyhez a pályázók könnyebben hozzáférhetnek. Lényeges szempont, hogy a célok megvalósítását elegendő és kiegyensúlyozottan elosztott forrás kísérje. Az Európai Bizottság nyújtson segítséget azoknak a tagállamoknak, amelyekből - az adminisztratív kapacitás elégtelensége, vagy egyéb objektív okok miatt - kevés pályázat érkezik, tartalmazza a jelentés.
 
"A program akkor lesz sikeres, ha rendszeresen értékeljük a célok megvalósítását. Nyomon kell követnünk, hogy hányan és hogyan részesültek támogatásból, s hogy a finanszírozott projektek milyen eredménnyel jártak. Szem előtt kell tartanunk a pályázatok kiegyensúlyozott földrajzi megoszlását is, a később csatlakozott tagállamoknak is megfelelő támogatáshoz kell jutniuk" - hangsúlyozta a jelentés elfogadását követően Göncz Kinga.
 
A Jogok, egyenlőség, polgárság nevű jelentést decemberben fogadja el az Európai Parlament plenáris ülése. Az Európai Bizottság, amely a programot kezeli, várhatóan a jövő év második negyedévében kezdi meg a pályázatok kiírását.
 
Háttér:
 
Az uniós polgársággal járó jogok teljes körű érvényesítésének előmozdítását szolgálja a 2014-2020 közötti időszakban a Jogok, egyenlőség és polgárság nevet viselő közösségi finanszírozási program, amely a korábbiaknál egyszerűbb, átláthatóbb, és célzottabb támogatást ígér az alapjogok tiszteletben tartásáért, a megkülönböztetés mentességért, a nemek közötti egyenlőségért, a személyes adatok védelméért, a gyermekek jogaiért, a vállalkozás szabadságából származó jogokért fellépő szervezeteknek.
 
A Jogok, egyenlőség és polgárság nevű program három jelenlegi program: az "Alapvető Jogok és uniós polgárság", a "Daphne III" és a Progress foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program két fejezetének összevonásából jön létre. Célja annak az előmozdítása, hogy az EU szerződéseibe és az Alapjogi Kartába foglalt jogainak minden uniós polgár érvényt tudjon szerezni.
 
A parlament és a tagállamok megállapodása alapján az Európai Bizottság csaknem 440 millió euróval támogathatja a program célkitűzéseiért dolgozó szervezeteket 2014-2020 között.