2012. február 20. 16:00

Válasz Páva Zsoltnak a közérdekű adatok megismerésével kapcsolatban

Az önkormányzati törvény értelmében a képviselő-testület hivatalának kötelessége, hogy egy képviselő számára, kérésére, 15 napon belül megfelelő tájékoztatást nyújtson képviselői feladata ellátása érdekében. Ezt a tájékoztatást kértem a polgármestertől és a Főjegyző Úrtól. Páva Zsolt 2012. január 3-án kelt levelében több időt kért és megígérte, hogy a tájékoztatást a városi cégek tanácsadói szerződéseiről megkapom („Az adatokat – a beérkezést követően – az Ön rendelkezésére bocsátom” idézet Páva Zsolt leveléből). Azt a személyes kérését is teljesítettem, hogy a 15 nap múltán ne tartsak sajtótájékoztatót és ne pereljek addig, amíg el nem küldi a kért adatokat. Én tartottam a szavam, a polgármester nem. Úgy tűnik, a polgármesternek ez nem is volt szándékában, csupán az időt húzta – talán azért, hogy minél később derüljenek ki a haverok újabb szerződései.

Semmilyen utasítást nem adtam a hivatal dolgozóinak erre csak a jegyzőnek és polgármesternek van joga. A jogszabályoknak messzemenően megfelelően jártam el (15 nap helyett 50 napig vártam az ígért válaszra), ellentétben Páva Zsolttal. Ha Páva Zsolt arra tudott utasítást adni, hogy a haveri cégekkel kössenek szerződést, talán arra is tudott volna, hogy betartsák a törvényt és a képviselő tájékoztatást kapjon.

Páva Zsolt mai nyilatkozatával saját tehetetlenségéről és alkalmatlanságáról állított ki bizonyítványt, hiszen annyit sem tudott elintézni, hogy a pécsi adófizetők pénzéből busásan megfizetett cégvezetők összeállítsanak a város képviselője számára néhány táblázatot. Talán beleférne milliós fizetésükbe ennek az – amúgy meglévő - adatállománynak a táblázatba foglalása. A törvény így fogalmaz: „Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben az aránytalan költséggel nem jár - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.”

Páva Zsolt szerint az általam kért adatok – talán a bírósági fenyegetés hatására - immár  rendelkezésre állnak, ezért  holnap reggel 9.00 órakor megkísérlem átvenni a városháza által 50 napja titkolt adatokat.

Holnap talán kiderül, melyek azok a szerződések, amelyektől ennyire félt a fideszes városvezetés és a cégvezetők?

Pécs, 2012. február 20.


Dr. Tóth Bertalan
képviselő