2011. december 17. 18:32

Válaszokra várva

Sajnálatosnak tartjuk, hogy eljutottunk oda, az Európai Bizottság igazságügyi és alapjogi biztosa válaszokat vár a kormányról, mert félti az igazságszolgáltatás függetlenségét. Kérdései épp azokra a körülményekre irányulnak, amelyeket az ellenzéki pártok leginkább kritizáltak, s amelyekre képviselőik sem kaptak választ.

Mi akkor az országgyűlési vitákban kifejezésre juttattuk, hogy a bírák nyugdíjazása nem más, mint kicsinyes bosszú. Módosító javaslatként került az Országgyűlés elé közvetlenül azután, hogy bírósági vezetők aláírták a semmisségi törvény ellen tiltakozó okiratot. A rendelkezés a dokumentumot jegyző bírák kétharmadát érinti. A nyugdíjazási szabályok megváltoztatásának igénye a teljes alkotmányozási folyamatban egyetlen egyszer sem merült fel. Nem is szólva arról, hogy ez a korhatár csupán a bírák és ügyészek számára alkotmányos kötelezettség, minden más foglalkozási ág esetében csak lehetőség.

A Legfelsőbb Bíróság elnöke éles kritikát fogalmazott meg az igazságügyi reformmal kapcsolatban, egy büntető-eljárásjogi módosítással kapcsolatban, valamint a semmisségi törvénnyel kapcsolatban az Alkotmánybírósághoz fordult. Mandátuma lejárta előtti elmozdításáról sem az alkotmányozás vitájában, sem a bírósági szervezeti törvények vitájában nem esett szó. Ezek után módosító javaslatokkal nem csak mandátumát szüntették meg, de az eredeti előterjesztés feltételrendszerét megváltoztatva kizárták a pályázás lehetőségéből is.

Kritikai megjegyzési az adatvédelmi biztosnak is hivatalába kerültek. Független állami szerv vezetőjének mandátuma lejárta előtti elmozdítása persze nem példa nélküli. Amikor a Költségvetési Tanács elnöke kritizálta a költségvetést, először elvonták hivatalának teljes költségvetési támogatását, majd egy egészségügyi törvényhez benyújtott zárószavazás előtti módosító javaslattal menesztették őt magát is.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke, aki az Országos Igazságszolgáltatási Tanács megszüntetésével példátlanul széles, a bírói függetlenségre közvetlen befolyással bíró egyszemélyi hatásköröket kapott, egy vezető fideszes politikus felesége lett, aki felvállaltan Orbán Viktor kormányfő családi barátja. A történtek miatt vizsgálódik az Európai Bizottság igazságügyi biztosa, és válaszokat vár a kormánytól. A Fidesz uralma alá kívánja hajtani az igazságszolgáltatást, s ez már Brüsszelnek is sok volt.

A kormány szégyent hozott Magyarországra, szégyent hozott minden magyar emberre.

Bárándy Gergely,
az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság tagja,
országgyűlési képviselő