mszp.hu | Belföld | honvédelem közlemény | Honvédelem
2016. július 05. 16:33

Valóban „alvállalkozásban” végzett tűzszerészeti tevékenységet a Magyar Honvédség a Hortobágyon?

A mai napon az alábbi írásbeli kérdéssel fordulunk az illetékes miniszterekhez:
A szakmai körökben terjedő információk és sajtóhírek szerint a Hortobágyi Nemzeti Park területén található egykori bombázó lőtér tűzszerészeti mentesítésére egy magáncéggel kötöttek szerződést. Az információk alapján azonban a cég lényegében csak a robbanótestek helyzetének meghatározását végezte el, míg azok megsemmisítéséről mintegy alvállalkozóként az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred gondoskodott.
 
Az egykori bombázó lőtér tűzszerészeti mentesítésével összefüggésben az alábbi kérdéseket intézzük Miniszter Úrhoz:
  • A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága valóban egy magáncéggel kötött szerződést az egykori bombázólőtér lőszermentesítési feladatainak ellátására? Ha igen, kérjük, tájékoztasson, mely gazdasági társasággal kötöttek szerződést, és az mekkora összegért vállalta a terület mentesítését!
  • Ha vállalkozási szerződés alapján valóban egy magáncég végezte a mentesítést, akkor miért volt szükség a Magyar Honvédség tűzszerész alakulatának közreműködésére? Pontosan milyen feladatokat végzett el a bombázó lőtér területén a gazdasági társaság és a Magyar Honvédség?
  • A mentesítési feladattal megbízott gazdasági társaság mekkora összeget fizetett a Magyar Honvédségnek a közreműködésért? Kérjük, tájékoztasson, hogy 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben és 2016 első félévében a Magyar Honvédség mekkora összeget kapott ezen együttműködés keretében?
  • A Magyar Honvédség lényegében alvállalkozóként végzett mentesítési tevékenységében résztvevő katonák részesültek-e bármilyen többletjuttatásban?
  • Mikor és ki írta alá a Magyar Honvédség mentesítési munkákban történő közreműködéséről szóló szerződést?
  • Mekkora mennyiségű robbanóanyag megsemmisítését végezte el a bombázó lőtér területén az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred? Kérjük, hogy az adatokat 2013-2015 évek vonatkozásában éves bontásban, illetve 2016 első félévére vonatkozóan bocsássa rendelkezésünkre!
  • A bombázó lőtér területén végzett mentesítési munka MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred kapacitásának mekkora hányadát foglalta le? Kérjük, hogy az adatokat 2013-2015 évek vonatkozásában éves bontásban, illetve 2016 első félévére vonatkozóan bocsássa rendelkezésünkre!
Harangozó Tamás,
a Honvédelmi és rendészeti bizottság alelnöke
 
Demeter Márta,
országgyűlési képviselő

Kapcsolódó párttagok