2012. augusztus 31. 14:53

Valós tartalommal kell felruháznunk a demokráciát

„A demokrácia alapvető értékeink egyike. A mi felelősségünk, hogy megvédjük és gondoskodjunk részvételi és képviseleti jellegének érvényesüléséről” – hangsúlyozta dr. Gurmai Zita európai parlamenti képviselő, a Szocialista Internacionálé kongresszusán, a dél-afrikai Fokvárosban.


A Jacob Zuma dél-afrikai elnök beszédét követően, a demokrácia globális helyzetéről tartott előadásában Gurmai Zita elmondta: az arab világban végbement folyamatokra gondolva, bizakodással tekinthetünk a jövőre. „Ugyanakkor a szabadságért és a jogokért folytatott küzdelem sohasem állhat meg, mert bármelyik demokratikus országban hatalomra kerülhetnek olyan politikai irányzatok képviselői, akik kevésbé elkötelezettek a demokratikus értékek mellett” – mondta a képviselő.

„Európában sokan hajlamosak azt gondolni, hogy a már kivívott demokrácia nem fordítható vissza, és így adottságként kezelhetik azt. Tévednek! A demokráciáért még most, a 21. században is küzdeni kell, és ez alól Európa sem jelent kivételt. Nem becsülhetjük le a konzervatív szellemiségű törekvések súlyát, amelyek korlátozni próbálják az állampolgárok döntéshozatalban való részvételét!” – hívta fel a figyelmet Gurmai Zita.

„Napjaink politikai rendszereinek nyitottnak és befogadónak kell lenniük, hiszen egy jól működő demokráciában az állampolgárok egyenlően vehetnek részt a döntéshozatalban. Ez az egyenlőség természetesen a nemek közötti esélyegyenlőségre is kiterjed” – hangsúlyozta a képviselő, hozzátéve, hogy a nők részvételi arányát egyrészt jogilag kötelező erejű rendelkezésekkel, másfelől olyan, hosszú távú intézkedésekkel kell elérni, mint a figyelemfelhívás, a képzések, vagy az önszabályozás ösztönzése. „A hagyományos, a nőket hátrányos helyzetbe hozó társadalmi berendezkedés csak így változtatható meg” – szögezte le Gurmai Zita.

A Szocialista Internacionálé 24. kongresszusán mintegy négyszáz küldött vesz részt, akik több mint száz pártot és politikai szervezetet képviselnek. A képviseleti demokrácia megerősítésének kérdése a kongresszus napirendjének egyik kiemelt témája.