mszp.hu | Belföld | Debrecen közoktatás
2016. január 19. 16:25

Változás szükséges Debrecenben is, avagy el a kezekkel a közoktatástól!

Változás szükséges Debrecenben is, avagy el a kezekkel a közoktatástól!
Már több mint 11 000 aláírója van a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelének. Közöttük debreceni iskolák pedagógusai is szép számmal.

Felszólítjuk a debreceni tankerület vezetését, hogy fejezze be az aláírók utáni nyomoztatást és a pedagógusok fenyegetését. Elvárjuk, hogy önkritikát gyakorolva eddigi tevékenységük iránt, maguk is írják alá a nyílt levelet, ha ezt nem tudják vállalni, mondjanak le, adják fel értelmetlen, eredménytelen munkájukat.

Az oktatás irányítói hazudtak a pedagógus modell kapcsán, becsapták a mesterpedagógusokat, alattvalókká süllyesztették az iskolaigazgatókat, tanításra – nevelésre alkalmatlan tankönyveket, tanterveket vezettek be.

Debrecenben azért sajátos a helyzet, mert köztudottan kormánypárti vezetésű. Büszke volt iskoláinak szakmai színvonalára, de természetesen támogatta az oktatási rendszer átalakítását, központosítását. Pósán László debreceni országgyűlési képviselő például néhány nappal ezelőtti nyilatkozatában a levélben foglaltakat nem cáfolja, de hangulati tartalmak sokaságának tartja, amelyben sok minden keveredik, sok mindent tartalmaz ömlesztve. Mindazonáltal elismeri, hogy vannak gondok a KLIK körül, például az adminisztrációs terheket nem sikerült csökkenteni, és késhet a kifizetés.

A 11 000 aláíró hangulata azonban a tények következménye, amelyeket az aláírók tapasztalhattak Debrecenben is. Érzékelhették, hogy az adminisztráció nemhogy nem csökkent, de kifejezetten nőtt. Nemcsak ezt a kötelezettséget közvetítik az iskolaigazgatók KLIK-től, hanem a megnövelt benntartózkodás parancsát is. A kollektív szerződés ugyanis nem írná feltétlenül elő a kötelező óraszám feletti 8 órás intézményi benntartózkodást, a KLIK azonban ezt Debrecenben is elrendelte. A kollektív szerződés ismeri a túlóra, túlmunka fogalmait is, azonban a pedagógus gyakran inkább módosítani kényszerül a jelenléti ívet, nehogy a dokumentált valósággal fokozza a KLIK fizetési nehézségeit!

Korábban nemcsak a városvezetők nyilatkoztak büszkén az intézményekről, hanem az egyéni arculatot kialakítóiskolaigazgatók is. Ma sem gazdálkodási, sem munkáltatói joguk nincs, nyilvános véleményt pedig kizárólag fenntartói, KLIK engedéllyel tehetnek. Hallgatnak is, mint a sír, az önálló szakmai megnyilatkozás az állásukba kerülhet. Puszta parancsvégrehajtókká váltak, Csehov, Gogol, Tolsztoj világát idéző csinovnyik státuszba kerültek. Az igazgató a nyílt levél szerint sem „főnök”, aki még saját épülete és dolgozói fölött sem rendelkezhet. Erre találták ki Debrecenben is a DIM-et, az intézményműködtető központot. Amellyel aztán megvitathatja az intézményvezető, hogy a nyomtatópapír vagy a festékkazetta biztosítása a DIM vagy a KLIK feladata-e. A gyakorlatban egyiké sem, a szülők, diákok hozzák! A DIM nem szolgál, hanem uralkodik, nem az oktatást segíti, hanem negatívan befolyásolja azt.

Debrecen város polgármestere azonnali hatállyal menessze a DIM vezetését. Az eddigi tevékenységét vizsgálja ki, és vezetőnek arra alkalmas személyt bízzon meg.

Debrecen, 2016. január 19.

Huszka Imre
megyei elnök                                                             

Pallás György
0nyugalmazott középiskolai igazgató