mszp.hu | Belföld | Klik Mosonmagyaróvár
2016. február 03. 11:13

Változás szükséges Mosonmagyaróváron is, avagy el a kezekkel a közoktatástól!

Változás szükséges Mosonmagyaróváron is, avagy el a kezekkel a közoktatástól!
Már több mint 30 000 aláírója van a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelének. Közöttük a mosonmagyaróvári iskolák pedagógusai is szép számmal.

Felszólítjuk a mosonmagyaróvári tankerület vezetőjét, Medgyesi Imrét, hogy önkritikát gyakorolva eddigi tevékenysége iránt, maga is írja alá a pedagógusok nyílt levelét a tarthatatlan oktatási állapotokról, ha ezt nem tudja vállalni, mondjon le, adja fel értelmetlen, eredménytelen munkáját.

Az oktatás irányítói hazudtak a pedagógus modell kapcsán, becsapták a mesterpedagógusokat, alattvalókká süllyesztették az iskolaigazgatókat, tanításra, nevelésre alkalmatlan tankönyveket, tanterveket vezettek be.

Mosonmagyaróváron azért is sajátos a helyzet, mert köztudottan kormánypárti vezetésű. A város büszke volt iskoláinak szakmai színvonalára, de természetesen támogatta az oktatási rendszer átalakítását, központosítását.

A 30 000 aláíró hangulata az objektív tények következménye, amelyeket az aláírók tapasztalhattak Mosonmagyaróváron is. Érzékelhették, hogy az adminisztráció nemhogy nem csökkent, de kifejezetten nőtt. Nemcsak ezt a kötelezettséget közvetítik az iskolaigazgatók KLIK-től, hanem a megnövelt benntartózkodás parancsát is. A kollektív szerződés ugyanis nem írná feltétlenül elő a kötelező óraszám feletti 8 órás intézményi benntartózkodást. A kollektív szerződés ismeri a túlóra, túlmunka fogalmait is, azonban a pedagógus gyakran inkább módosítani kényszerül a jelenléti ívet, nehogy a dokumentált valósággal fokozza a KLIK fizetési nehézségeit!

Korábban nemcsak a városvezetők nyilatkoztak büszkén az intézményekről, hanem az egyéni arculatot kialakító iskolaigazgatók is. Ma sem gazdálkodási, sem munkáltatói joguk nincs, nyilvános véleményt pedig kizárólag fenntartói, KLIK engedéllyel tehetnek. Hallgatnak is, mint a sír, az önálló szakmai megnyilatkozás az állásukba kerülhet. Puszta parancsvégrehajtókká váltak, Csehov, Gogol, Tolsztoj világát idéző csinovnyik státuszba kerültek. Az igazgató a nyílt levél szerint sem „főnök”, aki még saját épülete és dolgozói fölött sem rendelkezhet.

Mi itt Mosonmagyaróváron is kiállunk amellett, hogy a közoktatásban szükséges változásokról oktatási kerekasztal keretében kell tárgyalni, és akár a Hálózat a Tanszabadságért, akár a kormány által pártfogolt Pedagógus Kamara szervezésében kezdődjön szakmai vita a magyar közoktatás jelenéről. Erre azért van szükség, hogy megállíthassuk a közoktatás mostani zuhanórepülését.
Véleményem szerint a miskolci Hermann Ottó Gimnázium nyílt levele nem a pedagógusok fizetéséről szól, hanem a közoktatás állapotáról, az elfogadhatatlan körülményekről, amelyekben kénytelenek dolgozni. A magyar közoktatásnak a gyermekről kell szólnia, és most bátor pedagógusok megtörték a jeget az oktatás színvonalának emelkedése érdekében.

A napnál is világosabb, hogy a magyar közoktatás színvonala zuhan, és a rendszer csak azért működik, mert a pedagógusok áldozatkész munkája életben tartja. A Hermann Ottó Gimnázium pedagógusainak és a hozzájuk csatlakozóknak szakmailag igazuk van, és nem részproblémával, hanem rendszerproblémával néz szembe a magyar oktatás.

A KLIK-rendszer egy hibás felfogás rossz megvalósítása, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nem tud problémát megoldani, ő maga vált a problémává. Az MSZP véleménye egyezik a nyílt levél íróinak álláspontjával. A szakma szerint az oktatás középpontjában a gyermek áll, a Fideszében viszont a KLIK, vagyis ők nem azt akarják, hogy a gyermekeknek legyen jobb, hanem azt, hogy a KLIK jobban működjön.

Az elmúlt három év megmutatta, hogy a KLIK ugyanúgy működik, ahogy általában a teljhatalommal felruházott bürokratikus intézmények: adatokat gyűjt, beadványokat kér az iskoláktól, így a pedagógusok úgy érzik, ők leginkább adatszolgáltatók és nem a gyerekekkel foglalkozó, oktató, nevelő munkát végző emberek.

Továbbá rendezni kell a pénzügyeket, hiszen az államosítás jegyében jelentős mennyiségű, nagyságrendileg 100 milliárd forintot vontak ki az oktatásból. Helyre kell állítani a pedagógusok és a pedagógus közösségek autonómiáját, mert nem gátolhatja egy mindent előre megmondó rendszer a kreativitást, a szakma fejlődését. Vissza kell állítani az igazgatói jogköröket, mert az intézményvezetők alárendeltként nem tudják a felelősséget vállalni, ráadásul a jelenlegi rendszerben a KLIK lassan reagál, a rutinból megoldható feladatok heteket vesznek igénybe.

Az MSZP szövetséget kér és szövetséget ajánl a magyar pedagógusoknak, akik tiltakoznak, és azoknak is, akik most fognak csatlakozni.

Dr. Kovács Tamás önkormányzati képviselő