2011. március 08. 15:59

Vannak azért eredmények

A mai napon a Parlament Fogyasztóvédelmi bizottsága megtárgyalta a vörösiszap-katasztrófával összefüggésben felmerült fogyasztóvédelmi kérdések rendezését, valamint a közüzemi számlákkal kapcsolatos tapasztalatokat.

A katasztrófavédelmi rendszer javítására és fejlesztésére vonatkozó szabályozási koncepció 2010 novemberében került közzétételre. Mindenképpen pozitívumként kell említeni, hogy a koncepció Komplex kártalanítási-kármegelőzési rendszer létrehozása című alfejezetében olyan intézkedések szerepelnek, amelyek összecsengenek a Fogyasztóvédelmi bizottság ülésén elhangzott és tájékoztatóban megfogalmazott javaslatokkal. Célként jelöli meg az öngondoskodást elősegítő, piaci alapú biztosítást állami kártalanítással kiegészítő kártalanítási rendszer létrehozását. A károk öngondoskodás keretén túli megtérülése az állami szabályozással előírt felelősségbiztosítás, valamint állami kártalanítás útján történhetne. Megfontolandónak tartja a koncepció az elháríthatatlan természeti katasztrófák által okozott károk megtérülésének elősegítése érdekében a beépített lakóingatlanokra kötelező ingatlanbiztosítás bevezetését, fontosnak tartja a veszélyes üzemű tevékenység esetében az okozható kár nagyságához igazodó kötelező felelősségbiztosítás meglétét.

A közüzemi számlaérthetőség, azok tartalma és a számlaképek problémaköre kapcsán a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság már 2008. óta egyeztet a Magyar Energia Hivatallal, az illetékes minisztériumokkal és a szolgáltatók képviselőivel. Az elmúlt években sor került mind a villamosenergia-, mind a földgázszektort érintő ellenőrzések lefolytatására, amelyek keretében az NFH átfogó vizsgálatot, felmérést végzett a villamosenergia-, valamint a földgázszámlák tartalmának és érthetőségének tárgyában. A tapasztalatokról a bizottság az őszi ülésszakban fog tájékoztatást meghallgatni. Tervek között szerepel továbbá a bizottságon belül albizottsági keretek között, hogy a témára részletesebben visszatérnek.

A bizottság ezeken felül elfogadta a következő időszakra vonatkozó munkatervét. Napirendre veszi a rendezvények szervezését, devizahitellel rendelkező, nehéz helyzetbe került fogyasztók problémáinak rendezésére vonatkozó kormányzati elképzeléseket, valamint a fogyasztóvédelmi törvényt és a középtávú fogyasztóvédelmi politika megvalósítására irányul cselekvési programot.

Simon Gábor,
a Fogyasztóvédelmi bizottság elnöke,
országgyűlési képviselő