Belföld | közlemény önkormányzatiság
2012. november 17. 17:59

'Végveszélyben az önkormányzatiság'

Az MSZP Hajdú-Bihar Megyei Területe Szövetsége és a Baloldali Önkormányzati Közösség Hajdú-Bihar megyei szervezete 2012. november 17-én „A centralizált önkormányzatiság” címmel polgármesterek, önkormányzati képviselők és szakértők részvételével konferenciát tartott Debrecenben. A tanácskozás előadói Dr. Lamperth Mónika az MSZP közjogi kabinetjének a vezetője, Gúr Nándor az MSZP alelnöke és Dr. Katona Tamás egyetemi tanár voltak.


A konferencia résztvevői, valamivel több, mint két évvel az önkormányzati választások után félidőben, megvonták az eltelt időszak mérlegét. A konferencia előadói és résztvevői szerint az Orbán-kormány önkormányzati rendszert érintő, eddig elfogadott, átalakítást célzó intézkedései kizárólag az állami befolyás erősítését, a klasszikus önkormányzati jogok és értékek jelentős csorbítását jelentették. A változtatások iránya a helyi közösségek jogainak, lehetőségeinek a visszaszorítására, a szolgáltatások színvonalának csökkentésére, az elérhetőség nehezítésére, az önkormányzatok kiüresítésére irányultak.

A Fidesz uralkodása alatt az önkormányzatiság alkotmányos garanciái veszélyes mértékben csökkentek, mindez erőteljes visszalépést jelent a rendszerváltást követő két évtized gyakorlatához képest. A kialakított kusza, gyakran áttekinthetetlen közszolgálati rendszerben a mindenható állam és a napi politika gátlástalan kiszolgálása vált uralkodóvá, elfogadottá.

A helyi közügyek intézésében a demokratikus hatalomgyakorlás egyre inkább háttérbe szorult, a helyi demokráciát biztosító intézmények, a helyi civil közösségek ellenőrző funkciójának a tudatos elsorvasztása a mai politika egyértelmű célja és szándéka.


A megyei kormányhivatalok új rendszere csak tovább kuszálta a helyzetet. A erőszakosan megszerzett „gigahivatalok” létrejötte áttekinthetetlenné és heterogénné tette a területi közigazgatást. A vezetői pozíciókba szinte kivétel nélkül nem szakemberek, hanem a Fidesz-hez hűséges pártkatonák, az Orbán rendszer gondoskodás nélküli kiszolgálói kerültek. Mindez megkérdőjelezi a kormányhivatalok hitelét, objektivitását, szakértelmét is.

A járási rendszer kialakításának a módjával, az Orbán-kormány tovább csökkentette a települési önkormányzatok autonómiáját. Azt senki sem vitatta, hogy indokolt az állam és az önkormányzatok közötti munkamegosztás áttekintése, újragondolása, hiszen az elmúlt több mint két évtizedben számos állami feladatot ruháztak át a települési önkormányzatokra, a szükséges források biztosítása nélkül. A járási rendszer kialakítása azonban nem erről, hanem az önkormányzatok további kiüresítéséről, a települések vagyonának államosításáról, lenyúlásáról szól. Mindez a Fidesz hatalmi érdekeit, az államakarat egyeduralmát, az önkormányzatisággal szemben a centralizációt szolgálja. A legnagyobb kormánypárt a járásokat is a politikai zsákmányszerzés eszközének tekinti.

A kialakított járási rendszer több esetben figyelmen kívül hagyta Hajdú-Bihar megye történelmi hagyományait, „természetes” településszerkezetét. A kormány sikerpropagandája ellenére a résztvevők úgy látják, hogy a járások létrehozására eddig elfogadott jogszabályok Hajdú-Bihar megyében sem garantálják az egyszerűbb, gyorsabb ügyintézést, sőt a távolságok, az utazási nehézségek a költségek növekedése miatt számos településen élők esetében megnehezítik majd a napi ügyek intézését.


A Baloldali Önkormányzati Közösség Hajdú-Bihar megyei szervezete 2012. október 25-én levélben kereste meg Rácz Róbert megyei kormánymegbízott urat. Ebben a BÖK felajánlotta a segítségét, tapasztalataival, javaslataival szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a járási rendszer valóban a megyében élő emberek érdekében, kizárólag szakmai szempontok alapján működjön.

Sajnáljuk, hogy - az ügyintézés meggyorsításának hirdetett szándéka ellenére – a kormánymegbízott úrnak eddig nem volt ideje a levélre válaszolni.

A járási rendszer kialakításának módja egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a párthűség fontosabb a helyi lakosság, a településeken élők érdekeinek a képviseleténél. A Fidesz-es vezetésű települések mindegyike „önként és dalolva” ment a hóhér (jelen esetben az orbáni állam) bárdja alá, lemondva vagyonáról, veszélyeztetve a lakosság számára eddig biztosított szolgáltatások színvonalát.

2012 végén a települési önkormányzatok a szakadék szélén táncolnak, feladataik kiüresedésével az utolsó hónapjaikat élik. Sajnáljuk, hogy ehhez a Hajdú-Bihar megyei kormánypárti, országgyűlési képviselők, közöttük polgármesterek is szavazataikkal asszisztáltak, az Orbán-rezsim hűséges kiszolgálóiként részesei lettek az önkormányzatiság felszámolásának, a demokrácia helyi alappillérei lebontásának.

Az MSZP amennyiben 2014-ben kormányzati felelősséget kap, az önkormányzati önrendelkezés erősítése érdekében az alaptörvényben kívánja rögzíteni az önkormányzatiságot, mint a demokratikus intézményrendszer egyik fontos értékét. A kormányváltás után az önkormányzati feladat- és hatásköröket tisztázni, a vagyoni- és a tulajdoni viszonyokat rendezni kell, mindezekhez egyeztetéseket kell folytatni az országos önkormányzati érdekképviseleti szövetségekkel is.


Kathiné Juhász Ildikó,
MSZP megyei elnök

Nagy Józsefné,
HBm. BÖK elnök