mszp.hu | Belföld
2024. május 09. 09:00

Vegyünk részt az európai jövő építésében!

Vegyünk részt az európai jövő építésében!
Ma van az Európa-nap. Az Európai Unió nem csupán gazdasági unió, hanem értékközösség is, amely a békét és a stabilitást hozta el Európa szívébe. Mi hiszünk abban, hogy Európa nemzetei, ha jól tudnak együttműködni, akkor hatékonyabban tudnak tenni polgáraik biztonsága, békés együttélése és jólétének megteremtése érdekében. Az Unió nemes küldetése azonban csak akkor lehet hosszú távon is sikeres, ha ezek a célok vezérlik.

Az elmúlt két évtizedben Magyarország jelentős előrelépést tett az integráció terén, azonban sok tekintetben kéne változtatni a közös szabályainkon is, annak érdekében, hogy az egyes tagálamok, félreértelmezett gazdasági előnyök reményében ne saját lakosságuk kárára próbáljanak meg gazdasági versenyelőnyt kialakítani. A mai Magyarország mutatja meg legjobban ezeket a problémákat. Hazánk azzal igyekszik a befektetői igényeket kielégíteni, hogy ellehetetleníti a hatékony dolgozói képviseletet, egyre jobban gyengíti a munkavédelmi és környezetvédelmi előírásokat, és a követelmények betartattatását. Márpedig az emberek élethelyzetét rontó versengés csak a kiválasztott nemzeti, és az idecsalogatott multinacionális tőke számára hoz extraprofitot, miközben leépíti a jóléti rendszereket, és sikertelensége okán a szélsőjobboldali demagógia táptalajává válik. 

Mi olyan Európát szeretnénk, mely képes szembeszállni a korrupt és kapzsi elit érdekeivel, és a mainál sokkal többet tesz az emberek jólétének megerősítéséért. A jóléti politikák összehangolása, a munkaügyi szabályok harmonizációja alapvető ahhoz, hogy az EU tagállamai ne alacsony bérekkel és gyengülő környezetvédelmi, valamint munkaügyi követelményekkel versengjenek a befektetők kegyeiért. Törekednünk kell a szakszervezetek jogainak bővítésére és egy tudásalapú gazdaság kiépítésére, amely képes megbirkózni a jövő kihívásaival.

Az Európai Unió jövője és a kontinensünk békefenntartó ereje erősen függ az egységes és összetartó szociális politikák megvalósításától. Fontos, hogy csökkentsük a gazdasági különbségeket, különös tekintettel a keleti tagállamok felzárkózására. Egységesülő európai béreket és nyugdíjakat akarunk. Azt szeretnénk elérni, hogy legyen összehangolt európai egészségügyi és szociális rendszer, hogy a magyar lakosság a magyar ellátásban megbecsült és megfizetett szakemberektől kapjon magas színvonalú szolgáltatást. 

Európa jövője a szolidaritáson, az együttműködésen és a közös értékeken alapul. Ehhez elengedhetetlen, hogy a szocialisták és progresszív erők erős képviseletet kapjanak az Európai Parlamentben, hogy képesek legyenek formálni az Unió politikáját, védelmezni a demokráciát és előmozdítani a társadalmi igazságosságot.

Köszönjük a magyar polgárok támogatását az elmúlt években és továbbra is számítunk az Önök aktív részvételére és elkötelezettségére az európai projekt sikeréért.

Vegyünk részt az európai jövő építésében! 

Komjáthi Imre,

az MSZP társelnöke

Kapcsolódó párttagok