mszp.hu
2017. június 01. 15:37

Vessünk véget a politikusok antiszemita, rasszista megnyilvánulásainak Európában!

Az Európai Parlament az Európa számos országában terjedő, a zsidó közösségek és tagjaik ellen irányuló erőszakos cselekmények és antiszemita gyűlöletbeszéd jelenségére reagálva ma fontos határozatot fogadott el az antiszemitizmus elleni közös uniós fellépés erősítéséről. A határozat a hangsúlyt a kormányok és a parlamentek közötti hatékonyabb együttműködésre helyezi, egyúttal aláhúzva a civil szervezetek munkájában és az oktatásban rejlő lehetőségeket, s általában a társadalmi szolidaritás fontosságát e veszélyes tendencia visszaszorításában. Az igazságszolgáltatás munkájának segítése, az antiszemita bűncselekmények jobb beazonosíthatósága érdekében az európai törvényhozók egyúttal az antiszemitizmus fogalmának egységes meghatározását ajánlják a tagállamoknak, követve a Nemzetközi Holokauszt Emlékszövetség bevált munka-definícióját. (Antiszemitizmus a zsidóknak olyan láttatása, ami a zsidók iránti gyűlölet kinyilvánítására alkalmas.)

Szanyi Tibor, az MSZP EP-képviselője írásbeli hozzászólásban arra figyelmeztette képviselőtársait, hogy - bár közhelyként hangzik - Európában nagyon is valós, drámai tapasztalat: a tömeges erőszak és gyilkosság a szavakkal kezdődik, a társadalmi tudatot mérgező gyűlölet és diszkrimináció hirdetése történelmi léptékű tragédiákhoz vezethet. Emiatt a magyar képviselő hangsúlyozta: „Az antiszemita, rasszista beszéd és erőszak mind gyakoribbá válása Európában sürgős cselekvésre kötelezi az Uniót és minden európai demokratát. Ehhez pedig a tiszta, világos beszéd, az antiszemitizmus fogalmának a közbeszédben azonosan értelmezett és a joggyakorlatban egységesen alkalmazott meghatározása is szükséges, ezért meggyőződésem szerint mai határozatunk idővel fontos hozzájárulásnak bizonyul majd e veszélyes folyamat megállításában”.

A szocialista képviselő szerint az EP-dokumentum jó okkal mutat rá a politikai vezetők és a kormányok kiemelt felelősségére az antiszemitizmus visszaszorításában. „Már csak azért is, mert ma is vannak olyan európai vezetők, akik alantas politikai számításból nem átallják nyílt, vagy kódolt antiszemita megnyilvánulásaikkal megszólítani a szélsőséges, rasszista hajlamú szavazókat. Az Európai Parlament tagjaként, s magyarként magam is szégyellni kényszerülök, hogy egy hónappal ezelőtt, előző brüsszeli plenáris ülésünkön éppen Orbán Viktor követte el ezt, amikor kormánya minden bajáért az „amerikai milliárdos spekuláns” Soros Györgyöt kárhoztatta. Nálunk, akárcsak egész Közép-Európában ez sötét emlékeket idéz fel, mi sajnos nagyon is értjük az ilyen célzásokban megbújó antiszemitizmust. De nyilatkozata szerint pontosan így értette Timmermans úr, a Bizottság jelen lévő alelnöke is, csak funkciója akkor nem tette lehetővé, hogy reagáljon Orbán gyalázatos megjegyzésére” - emlékeztetett rá Szanyi Tibor.