Veszélyben Heves Város Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központjának fejlesztése

Az elmúlt hetekben, hónapokban több alkalommal tettem fel írásbeli parlamenti kérdést Heves Város Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központjával kapcsolatban különböző kormányzati vezetőknek.

Első ízben 2012 novemberében intéztem kérdésemet Pintér Sándor belügyminiszter úrhoz „Heves város megkaphatja-e a jogot a kistérségi járóbeteg-szakellátó központ fejlesztéséhez?” címmel. Novemberben azt a választ kaptam a belügyminiszter úrtól, hogy mivel Heves Város Önkormányzatával kapcsolatban éppen csődeljárás vizsgálata folyik, az önkormányzat az EU Önerő Alaphoz jogosult pályázni a Szakellátó Központ fejlesztésének folytatása érdekében, melyet 2012 októberében meg is tettek. A hevesi önkormányzat a projekt önerő egészére pályázott, azonban ezen a jogcímen csupán maximum 50 százaléknyi támogatás hívható le, ez 32,5 millió forint. A projekt folytatásához az önkormányzatnak – a Belügyminisztérium álláspontja szerint - a fennmaradó 50 százalékot biztosítania kell. Pintér Sándor ekkor még 2013. január 1-t jelölte meg a járóbeteg-szakellátás állami feladattá válásának időpontjaként.

Második írásbeli kérdésemet ismét a belügyminiszterhez címeztem e hónap elején „Hol tart Heves Város Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központjának fejlesztése?” címmel. Pintér Sándor válaszában sorra vette a projekt kivitelezésének elemeit összegszerűen felsorolva, ám mint kiderült az EU Önerő Alaphoz Heves Város Önkormányzata által benyújtott pályázat „több tekintetben nem felel meg a jogszabályi feltételeknek”, ennek korrigálása, hiánypótlása idáig nem teljes körűen történt meg, valamint a több mint 30 millió forintos önerőt sem sikerült „előteremtenie” az önkormányzatnak. Pintér Sándor szerint a hevesi önkormányzat maga határozott a projekt folytatása, befejezése mellett, és a „képviselő-testület döntéseiért, a fejlesztések megvalósíthatóságáért a központi költségvetés nem vállalhat felelősséget”.

Harmadik alkalommal szintén e hónapban az Emberi Erőforrás Minisztériumhoz intéztem „Milyen formában fejlesztik a Heves Város Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központot?” című írásbeli kérdésemet, ahol Balog Zoltán miniszter úr válaszában magáról, az egyébként több mint 600 millió forintos fejlesztésről úgy nyilatkozott, hogy az önkormányzat EU Önerő Alaphoz benyújtott pályázata „elakadt”, melyre a 2013. május 1-én történő állami fenntartás alá való helyezés jelenthet megoldást. Ezen időpontig viszont Balog Zoltán szerint a helyi önkormányzat köteles gondoskodni a járóbeteg-szakellátás működtetéséről.
 
A két miniszter válaszából kitűnik, hogy az állam valóban nem vállal felelősséget a projektek kivitelezéséért, semminemű központi segítséget nem nyújt sem az önkormányzatnak, sőt elvon, és már-már akadályozza ezáltal a beruházások megvalósulását. Nem hiába történik az, hogy immár nincs Heves Város Önkormányzatának önereje a fejlesztéshez. Amikor a Bajnai-kormány időszaka alatt ezt a pályázatot megnyerte a város, a szükséges önrész is rendelkezésre állt. Azonban az azóta bekövetkezett forráselvonások lenullázták a lehetőségeket.

A 22-es csapdájába került a Heves Város Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központjának fejlesztése, és félő, hogy a majdani – májustól esedékes – államosítás sem fog megoldást jelenteni.

Dr. Sós Tamás,
országgyűlési képviselő