mszp.hu | Belföld | iskolák Klik oktatás Veszprém
2016. június 01. 16:01

Vissza az iskolákat, vissza az önrendelkezést!

Vissza az iskolákat, vissza az önrendelkezést!
A helyi társadalom, a közösségek önrendelkezési joga a demokrácia alapvető pillére. A kormány közoktatás átalakításával kapcsolatos döntései ezt semmibe veszik. Elfogadhatatlan, hogy a kormány az önkormányzatok és az iskola-közösségek érdekeit figyelmen kívül hagyva minden előzetes érdemi konzultáció nélkül államosítani kívánja az iskolákat.

Nem a kettős működtetésű rendszer - állami fenntartás, önkormányzati működtetés – hanem az állami KLIK irányításával működő közoktatás bukott meg.
A kormány tudatosan alulfinanszírozza a rendszert, a szükséges beruházások, fejlesztések elmaradtak, sok esetben még a rezsiszámlákat sem fizették ki.
A tervezett teljes államosítással a települések elvesztenének minden lehetőséget a helyi közoktatási érdekek érvényesítésére és a saját tulajdonukkal való gazdálkodásra.

Elvárjuk a kormánytól, hogy:
- az oktatás sokszínűségének biztosítása érdekében tartsa tiszteletben a helyi közösségek önrendelkezési jogát;
- mondjon le a teljes körű államosítás tervéről;
- teremtse meg a jogi lehetőséget arra, hogy az önkormányzatok iskolafenntartó és működtető szerepet vállalhassanak;
- adja vissza az igazgatók kinevezésének jogát a helyi közösségeknek,
- az érintettekkel - önkormányzatokkal, pedagógusokkal, szülőkkel, diákokkal – érdemi partneri együttműködést alakítson ki.
_________________________

Veszprém okkal büszke iskolavárosi hagyományaira. Erre alapozva, a hatékonyabb oktatásszervezés érdekében az SZMSZ 27. §. (1) bekezdése alapján, (Gerstmár Ferenc április javaslatát megerősítve) azt indítványozzuk, hogy a veszprémi önkormányzat igényelje vissza az illetékességi területén, saját tulajdonában működő köznevelési intézmények fenntartási, működtetési jogát.

Kezdeményezzük, hogy a Veszprémi konzultáció sürgősen egészüljön ki egy ezer fős (reprezentatív) közvélemény kutatás az oktatási rendszer átalakítására vonatkozó kérdéseivel:
-    Az önkormányzati, vagy az állami rendszerű oktatás színvonalát ítéli jobbnak?
-    Mennyire tartja fontosnak, hogy az oktatási intézmények vezetőit azok az önkormányzatok nevezzék ki, ahol azok működnek?
-    Egyetértene azzal, ha az állam az önkormányzati tulajdonú iskolaépületeket is elvenné a helyi közösségektől?

Kérdést nyújtunk be a polgármesterhez, amelyben arra várunk választ, hogy mekkora az értéke az oktatási intézményeket magában foglaló ingatlan együttesnek.

„A város jelene és jövője a veszprémiek közös felelőssége.” – fogalmazott a polgármester.
Ezzel egyetértünk, de szerintünk nincs jövő és önkormányzatiság saját iskolák nélkül.
A polgármester mandátumát a választópolgároktól kapta, így nincs más lehetősége, mint a veszprémiek képviselete.

Vissza a veszprémi iskolákat, vissza az önkormányzati autonómiát.

Katanics Sándor, Hartmann Ferenc önkormányzati képviselők

Kapcsolódó párttagok