Vizsgálni fogja a Bizottság a rokkantnyugdíjasok helyzetét

Készítsen az Európai Bizottság valamennyi tagállamra kiterjedő tanulmányt arról, hogyan érintik a megszorítások a társadalom legkiszolgáltatottabb csoportjait, köztük a megváltozott munkaképességű embereket.

Ezzel zárult az a meghallgatás az Európai Parlament Petíciós Bizottságában, amelyet egy magyar állampolgár petíciója nyomán tűzött napirendre a testület szerdán. A vitában Göncz Kinga szocialista EP-képviselő kifejtette: a jogbiztonság, a jogállamiság elveivel ütközik az eljárás, ahogyan a Fidesz-kormány szinte egyik napról a másikra megszüntette rokkantak tömegeinek nyugellátását.
 
Az Európai Parlamenthez benyújtott petíciójában I.T. magyar állampolgár azt sérelmezte, hogy a 2012. január 1-jén életbe lépett törvény értelmében széles tömegektől vonták meg az addig alkotmányos garanciákkal védett rokkantsági nyugdíjat, és szociális ellátássá alakították át. A panaszos szerint az új törvény azzal a céllal készült, hogy az addig hatályos jogszabályok alapján járó nyugdíjak helyébe egy bármikor csökkenthető, elvonható ellátást vezessenek be.
 
Göncz Kinga bizottsági hozzászólásában kifejtette: A törvényt a megszokott rohamtempóban fogadta el és léptette hatályba a magyar Országgyűlés, időt sem hagyva emberek százezreinek, hogy felkészüljenek a változásokra. Az érintetteket levélben értesítették az átalakításról, így nem volt lehetőségük jogorvoslatra sem. "A korábbi rokkantnyugdíjasok a kiszámítható nyugdíj helyett, ma a komplex minősítés eredményétől függő, csökkentett összegű ellátást kaphatnak. A törvény hatályba lépésével nem csak a nyugdíjakkal együtt járó alkotmányos garanciáktól fosztották meg az érintetteket, hanem az azt kísérő kormányzati kommunikáció során a korábbi rokkant nyugdíjasok emberi méltósága is komoly csorbát szenvedett. A döntéssel súlyosan sérült a jogbiztonság, a jogállamiság egyik alapvető ismérve" - hangsúlyozta a szocialista képviselő.
 
Göncz Kinga a Bizottság ülésén elhangzott kormánypárti hozzászólásra reagálva, mi szerint a rokkantsági nyugdíjak megszüntetése hozzájárult a leszázalékolással egybekötött csalások leleplezéséhez, elmondta: ezek az érvek illeszkednek a magyar kormány politikájához, amellyel a legsérülékenyebb társadalmi rétegeket, a csökkent munkaképességűeket, a fogyatékossággal élőket, a hajléktalanokat bünteti. Utóbbiak az alaptörvény utolsó módosítása szerint büntetéssel is sújthatók - tette hozzá a szocialista képviselő.
 
A meghallgatás végén a Petíciós Bizottság úgy döntött, megbízza a tagállamok szociális rendszerének bírálatától ódzkodó Európai Bizottságot, hogy készítsen tanulmányt arról, hogyan érintik a megszorítások a társadalom kiszolgáltatott csoportjait, köztük a megváltozott munkaképességű embereket.