mszp.hu | Belföld | YES közlemény
2015. április 20. 15:00

YES Kongresszus: "jóléti Unió, szorosabb integráció, Európai Szociális Modell, több Európa"

2015. április 9-12. között tartotta tisztújító kongresszusát az Európai Ifjú Szocialisták (YES) szervezete. Jóléti Unió, szorosabb integráció, Európai Szociális Modell, több Európa - néhány a legfontosabb célkitűzések közül. A 47 teljes jogú - köztük a Societas - és 15 megfigyelő státuszú tagszervezetet tömörítő ernyőszervezet új elnökévé a francia Ifjú Szocialisták Mozgalmának elnökét, Laura Slimanit, míg a YES főtitkárává a szerb ifjúsági szervezet tagját, Nina Živanović-ot választották. A Societas nemzetközi titkára, Gúr Roland, a Választmány (Bureau) tagjaként folytatja munkáját a szervezetben.

A kétévente megrendezésre kerülő tisztújító kongresszus az új vezetés megválasztása és a szervezeti reform mellett, a YES által képviselt politikai irányt is újrafogalmazta és gondoskodott az újonnan érkezett tagsági kérelmek elbírálásáról is.
 
A Kongresszuson két szakpolitikai dokumentum került megvitatásra, az egyik a Magyarország szempontjából is kiemelt fontosságú demokráciáról készült, a másik pedig a zöld szocializmus kérdése kapcsán rögzíti a tagszervezetek álláspontját.
 
"Az Európai Ifjú Szocialisták: egy progresszív szervezet" című állásfoglalásban a szervezet tagjai világosan rögzítették, hogy milyen Európát képzelnek el: demokratikus, befogadó, környezet-orientált és szociális, mely a külpolitikában a lehető legegységesebb megjelenést mutatja.
 
A demokratikus Unió egyetlen lehetősége, hogy föderális irányba mozdul és a pán-európai megközelítést alkalmazza az európai szintéren. A tagok egyúttal több jogot követelnek az egyetlen közvetlenül választott európai intézményének, az Európai Parlamentnek is. Hisszük, hogy folytatni kell az integráció elmélyítését és a bővítéspolitikát.
 
A Kongresszus több alkalommal is rögzítette, hogy a befogadó Európa elengedhetetlen feltétele a nemek közötti egyenlőség biztosítása, olyan területeken, mint például, hogy egyenlő munkáért mindenki egyenlő bért érdemel.

Befogadó ifjúság- és családpolitikára van szükségünk, ahol az ifjúságpolitikát horizontális értelemben kezeli egy Biztos az Európai Bizottságban is. A gyermekek jogait sokkal nagyobb figyelemmel kell kezelni, többek közt szükséges az is, hogy egy ombudsman koordinálja a tagállami gyermekjogi ombudsmanok tevékenységét is. A nyitott Európa pedig azt is kell, jelentse, hogy a migránsok helyzete is kellően szabályozott és megfelelően rendezett.
 
Európai Szociális Modell bevezetése szükséges, hiszen nem építhető monetáris unió szociális és demokratikus megközelítések figyelmen kívül hagyásával.
 
Továbbra is hisszük, hogy a gazdaságpolitika célja a jóléti állam megteremtése kell, legyen. Mindez nem alapulhat megszorításokra. A jövő orientált beruházásokat - úgy mint például az oktatást vagy a környezetbarát technológiákat - nem szabad a hiány számítása során figyelembe venni. Szükség van többek közt új európai iparpolitikára és hatékony pénzügyi intézményekre is. Gátat kell vetnünk a spekulációs célú pénzügyi műveleteknek, melynek hatékony eszköze lehet a bankrendszer megfelelő felügyelete és az adóparadicsomok megszüntetése is. Határozottak vagyunk abban, hogy nincs szükség rossz értelembe vett adóversenyre az Európai Unióban. A harmonizációnak a társasági adóalap egységesítésével és az ÁFA-harmonizációval kell kezdődnie.
 
A jóléti társadalom megteremtésének érdekében növelni kell az Európai Unió saját forrásainak mértékét. Világos politikai elköteleződés szükséges az olyan beruházások irányába, melyek az európai polgárok jólétét szolgálják. A YES tagszervezetei a demokratikus kontroll megerősítése érdekében javasolják, hogy a hétéves költségvetési ciklus helyett az Európai Parlament ötéves mandátumához illeszkedő hosszúságú költségvetési keret kerüljön elfogadásra.

Európának meg kell erősítenie az oktatáspolitikáját. Önállóan gondolkodó, kritikus, Európát a fenntartható fejlődés irányába mozdító fiatalokra van szükségünk. Az oktatási rendszernek nem csak a munkaerőpiacra kell felkészítenie a fiatalokat, de aktív polgárokká is kell nevelnie a jövő nemzedékét. A tagállami és európai költségvetésekben el kell különíteni a kutatásra és az oktatásra fordítandó forrásokat. Az európai mobilitást tovább kell erősíteni, és minden rasszista, idegengyűlölő elemet kegyetlenül ki kell irtani a közösségi oktatási rendszerből.
 
Az Európai Ijfú Szocialisták továbbra is a minőségi, szociális szempontokat szem előtt tartó, jóléti Európa megteremtéséért küzdenek. Ennek fontos eleme, a színvonalas munkahely, mely nem csak munkát, de megélhetést is biztosít. A teljes foglalkoztatottság megvalósításának eszköze a munkaidő csökkentése, mely révén a munkateher több munkavállaló közt válik újraoszthatóvá. Aláhúzandó viszont az is, hogy az esetleges részmunkaidős foglalkoztatás viszont nem jelentheti, hogy a munkavállalót szegénységbe kényszerítik. Mindemellett tovább kell folytatni az ifjúsági munkanélküliség elleni harcot, melyet az Európai Ifjúsági Garanciaprogram mellett további elemekkel is meg kell erősíteni.
 
A jelenleginél sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a környezetvédelem kérdésére. Az innovatív környezetvédelmi politikák mellett, a fenntartható közlekedési hálózatok rendszerét kell fejlesztenünk, valamint a Közös Agrárpolitika további reformja is szükséges.
 
Európának erős és koherens külpolitikára van szüksége, hiszen csak így tudja garantálni, hogy egy igazságosabb, az emberi jogokat és a nemzetközi jogot jobban tiszteletben tartó világ jöjjön létre. Az Unió így tud konfliktusokat megelőzni, a demokráciát széles körben terjeszteni és így válik lehetségessé a világ egészségügyi helyzetének javítása is. Továbbra is küzdenünk kell azért, hogy az emberi jogokat Európán belül és kívül is védelmezzük.

A Kongresszus a két összefoglaló szakpolitikai dokumentumon és a már említett állásfoglaláson kívül több mint 30 határozatot is elfogadott. Ezek az abortusz kérdésétől kezdve, az adatmegőrzésen, az ifjúsági garanciaprogramon, az európai diákoknak nyújtandó vámkedvezményeken, a szélsőjobboldallal szembeni küzdelmen vagy a Tobin-adón keresztül, a szekularizmusig számos aktuális kérdésben rögzítették a szervezet álláspontját.
 
Az elfogadott dokumentumok hamarosan elérhetőek lesznek a következő linken: http://www.youngsocialists.eu/yes-documents/