2012. május 24. 09:08

Zöld jelzés a polgári kezdeményezéseknek!

Egyhangúlag elfogadta az Európai Parlament Gurmai Zita jelentését az Európai Polgári Kezdeményezés (ECI) végrehajtásáról.

„A mi feladatunk, hogy meggyőződjünk arról, hogy az ECI erős és hiteles eszköze a részvételi demokráciának és az uniós napirend formálásának” – jelentette ki Gurmai Zita európai parlamenti képviselő a Európai Polgári Kezdeményezés (ECI) végrehajtásáról szóló jelentés szavazásakor elmondott felszólalásában.

Az Európai Parlament tegnapi, strasbourgi ülésén 614-15 arányban, 16 tartózkodás mellett, elfogadta Gurmai Zita, európai parlamenti képviselő jelentését az Európai Polgári Kezdeményezés végrehajtásáról az Európai Parlament eljárási szabályzatában.

Az Európai Polgári Kezdeményezésről szóló rendelet ez év április 1-jétől áll az uniós polgárok rendelkezésére. A közmeghallgatások gördülékeny megszervezésének biztosításához – amelyekre a sikeres kezdeményezés elindítói jogosultak – az Európai Parlamentnek el kellett fogadnia az eljárási szabályzatot.

A Szocialisták és Demokraták Frakciója, és az Európai Parlament egyik kiemelt prioritása az európai polgárokkal való megerősített párbeszéd kialakítása. Az ECI ezt a célt kívánja megvalósítani: bevonni az uniós polgárokat a demokratikus politikai döntéshozatalba.

„Az Európai Parlamentben történő közmeghallgatás visszaigazolás lesz a sikeres kezdeményezés szervezőinek. Biztosítani akartuk, hogy az európai polgárok javaslatát gondosan megvizsgálják, és hogy a Bizottság megfelelő szinten képviselteti magát” – tette hozzá Gurmai Zita, aki korábban magáról az Európai Polgári Kezdeményezésről szóló rendelet társ-jelentéstevője volt.

A szavazás időszerű volt, ha figyelembe vesszük, hogy az első Polgári Kezdeményezés regisztrációja a Bizottságnál május 9-én történt, amelyet azóta további öt követett. Ez azt jelenti, hogy a szervezők már elkezdhetik az aláírások összegyűjtését.

A sikeres kezdeményezések szervezői, vagyis azok, akik egymillió támogató aláírást összegyűjtöttek, közmeghallgatás keretében jogosultak lesznek kezdeményezésük bemutatására egy, a témában kompetens parlamenti bizottság előtt. Így megkapják a lehetőséget arra, hogy megszólítsák azokat, akik ténylegesen befolyásolják a jogalkotást.