2012. július 16. 09:24

Zöld költségvetés!

volt a mondanivalója  az MSZP Közgazdasági- és Környezetvédelmi Tagozatai által szervezett előadóülésnek az MSZP központi irodaházában július 9.-én. A sajtó nem képviselte magát – mondván parlamenti ülés van -, de a két tagozat tagjai nagy számban voltak jelen – a kánikula ellenére.

Pedig a tagozatok éppen azért szervezték az előadóülést, hogy közhírré tegyék a zöld költségvetésről szóló ajánlatukat az MSZP-ben készülődő alternatív költségvetés számára, mellyel a pártvezetés és a parlamenti frakció ősszel akar a nyilvánosság elé lépni.

Mesterházy Attila pártelnök már tavaly nyáron közzétette zöldfordulatot! felhívását: „Magyarországon és Európában olyan politikára van szükség, amely egyszerre képes megteremteni az emberek gazdasági, környezeti és szociális biztonságát, s létrehozza a fenntartható növekedés feltételeit.”

Pontosabban mi azt mondjuk, hogy csak a fenntartható fejlődés útján hagyhatjuk magunk mögött a válságot.
Zöld adórendszerre van szükség, mely mérsékli a korlátozottan rendelkezésre álló természeti erőforrások felhasználását, az anyag- és energia igényes tevékenységek helyett a munkaerő igényes értéktermelő folyamatokat ösztönzi, visszaszorítja a környezetkárosító tevékenységeket, megszűnteti az ezzel ellentétes hatású állami támogatásokat, és eszközöket biztosít a humán erőforrás fejlesztéséhez.

A zöld adózáson alapuló zöld költségvetés kiadási előirányzatainak megfelelő megválasztása szolgálja a fenntartható fejlődés céljainak érvénesítését.

Az elsődleges cél nem a gazdasági növekedés, a költségvetés lyukainak mindenáron történő betömése – társadalmi feszültségeket növelő és a gazdasági folyamatokat zavaró elvonásokkal -, de a költségvetés által meghatározott folyamatoknak belátható időn belül környezeti-, társadalmi és gazdasági egyensúlyt kell eredményezni.

Azonban sem, a 2010 előtt alkalmazott liberális- sem, az utána bevezetett unortodox gazdaságpolitika nem rántotta ki az országot a válságból – sőt az unortodoxia inkább elmélyítette azt.  
Nyilvánvaló, hogy a válságból kivezető alternatív költségvetés megalkotásához nem elegendő visszatérni a 2010-t megelőző gazdaságpolitikához.

Zöldfordulat kell! – ahogy az előadóülésen a pártelnököt képviselő Szabó Imre az MSZP Frakció Fenntartható Fejlődés Kabinet vezetője a Rio+20 üzenetére hivatkozva is mondta.

Persze a vitavezető Szekeres Imre, a Gazdasági Kabinet vezetője rögtön hozzátette, hogy csak fokozatosan, lépésről lépésre a realitásokat figyelembe véve.

Lukács András a Levegő Munkacsoport elnöke pedig azt mutatta be, hogyan lehet a zöld költségvetést bevezetni és milyen eredménnyel – az elmúlt két évtizedben évről-évre készített zöld költségvetés javaslatuk alapján.

A vetített diákból kiemelem a Levegő Munkacsoport javaslatát a költségvetési bevételek növelésére, mely azt mutatja, hogy a költségvetés „zöldítésével” 2012-ben 1280-2300 milliárd forint többletbevételt is el lehetett volna érni, ami a 10 ezermilliárdos központi költségvetéshez viszonyítva igazán nem jelentéktelen összeg és így alkalmas a költségvetés szerkezetének lényegi módosítására.

A többletbevételek elsődleges célja ugyanis nem a költségvetési többlet elérése, hanem az öko-szociális piacgazdaság rendszerétől idegen bevételek kiváltása, ill. forrásbiztosítás a kívánatosnak gondolt gazdasági folyamatokhoz.

A többletbevételi lehetőségeket az első inzertált dia mutatja:Mivel a javaslatok a 2012. évi költségvetési törvényjavaslat adatai alapján készültek a számok, illetve a tételek a jövőben helyenként módosításra szorulnak. Ilyen pl. a MALÉV privatizációja, ami évi több tízmilliárd forint támogatás megtakarítását eredményezte volna a költségvetés részére. Ugyanakkor indokolt lenne az értékalapú egységes ingatlan és építményadó alkalmazása, a burkolt felületdíj bevezetése stb.
A többletbevételek felhasználására a második dia tesz javaslatot:A javaslatot megelőzően az előadó részletesen cáfolta azokat az érveket, melyek szerint az oktatásra és egészségügyre fordított összegek csak hosszú távon hoznának hasznot a gazdaságnak. Rámutatott, hogy azok a tevékenységek is a gazdaság részei, ráadásul az itt felhasznált többletforrások jelentős keresletet teremtenek a gazdaságban, multiplikatív hatásuk révén az egész gazdaságot élénkítik.

A zöld költségvetés kedvező hatását számos kutatás és gyakorlati példa bizonyítja. A zöld adóreform hatását mutatja be a harmadik dia Németország példáján, amely egyértelműen kedvező környezeti-, társadalmi- és gazdasági tekintetben egyaránt.  

A zöld költségvetés azonban önmagában nem váltja meg a gazdaságot. A környezeti szempontok figyelembevételén kívül természetesen a költségvetésnek összhangban kell lennie a társadalom- és a gazdaság igényeivel is. Megalapozottnak és kiszámíthatónak kell lennie, valamint társadalmi konszenzuson kell alapulnia.

A zöld költségvetés bevezetéséhez széleskörű felvilágosító munkát kell végezni, azonban a ráfordított energia bőségesen megtérül.

Budapest, 2012. július 12.

Bódás Sándor
az MSZP Környezetvédelmi Tagozatának elnöke