2012. július 06. 13:26

Zoltai Gusztáv és dr. Feldmájer Péter levele Mesterházy Attilához

Tisztelt Elnök úr!


A mai napon vettük kézhez Korózs Lajos úr bocsánatkérő levelét, amelyet tudomásul veszünk, és megelégedéssel tölt el bennünket, hogy ő maga is belátta „nem kellett volna „azzal” a hasonlattal” élnie.

A magunk részéről természetesen megértjük Korózs képviselő úr aggodalmát az elesett és támogatásra szoruló emberekért, és felháborodását, hogy véleménye szerint egy méltatlan eljárással nem eléggé alapos vizsgálattal fosztanak meg létalapjuktól rászoruló embereket.

A magunk részéről a nyilatkozat ügyét lezártnak tekintjük, és biztosak vagyunk abban, hogy az együttműködésünk a jövőben zavartalan lesz.

Engedje meg, hogy megragadjuk az alkalmat, és  őszinte köszönetünket fejezzük ki a Magyar Szocialista
Pártnak, Önnek és a párt többi vezetőjének az antiszemitizmus, a rasszizmus minden megnyilvánulásával szembeni, általunk igen nagyra becsült bátor kiállásukért, amellyel általában szembe szállnak a szélsőjobboldali törekvésekkel.

Budapest, 2012. július 6.


Tisztelettel:

dr. Feldmájer Péter
elnök                      

Zoltai Gusztáv
ügyvezető igazgató