A magyar kormány állítsa
helyre a demokráciát!


A magyar kormány állítsa helyre a demokratikus alkotmányos és választási rendet.

Egyetért? Szavazzon!


A magyar kormány állítsa helyre az igazságszolgáltatás és bírók függetlenségét.

Egyetért? Szavazzon!


A magyar kormány számolja fel a politikai döntéshozók által irányított korrupciót és összeférhetetlenségüket.

Egyetért? Szavazzon!


A magyar kormány állítsa helyre a magyar emberek magánéletének és adatainak védelmét.

Egyetért? Szavazzon!


A magyar kormány állítsa helyre a véleménynyilvánítás szabadságát, a sajtó függetlenségét.

Egyetért? Szavazzon!


A magyar kormány állítsa helyre a tudományos élet szabadságát és függetlenségét.

Egyetért? Szavazzon!


A magyar kormány állítsa helyre a vallásszabadságot.

Egyetért? Szavazzon!


A magyar kormány állítsa helyre az egyesülési szabadságot.

Egyetért? Szavazzon!


A magyar kormány állítsa helyre minden magyar egyenlő bánásmódhoz való jogát.

Egyetért? Szavazzon!


A magyar kormány állítsa helyre a kisebbségekhez tartozó személyek jogait és védelmét.

Egyetért? Szavazzon!


A magyar kormány állítsa helyre a migránsok, menekültek és menedékkérők jogainak biztosítását és védelmét.

Egyetért? Szavazzon!


A magyar kormány állítsa helyre a magyar munkavállalók, munkanélküliek és szegénységben élők jogainak biztosítását és védelmét.

Egyetért? Szavazzon!


A magyar munkavállalók, munkanélküliek és szegénységben élők jogait korlátozzák.
Felelős: a magyar kormány.

Egyetért? Szavazzon!

Adatkezelési hozzájárulás: Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti űrlapon megadott személyes adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint a Magyar Szocialista Párt (1073 Budapest, Erzsébet körút 40-42. fsz. I-1.) kezelje, telefonon vagy levélben, lakcímem, elektronikus levélcímem vagy telefonszámom felhasználásával információcsere céljából kapcsolatot tartson mindaddig, amíg e hozzájárulásomat vissza nem vonom. A fenti postacímen, vagy az adatvedelem@mszp.hu email címen vagy a +36 1 222 6797-telefonszámon kérhetem adataim változtatását vagy törlését. Ha az adatkezelés jogszerűségét kifogásolom, panaszt emelhetek személyes adataim kezelése ellen, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy bírósághoz fordulhatok (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel: +36 1 391 1400, fax: +36 1 391 1410, ugyfelszolgalat@naih.hu). Jelen adatgyűjtés nyilvántartási száma: NAIH-136634/2018.