MAGYARORSZÁG
JÓLÉTE A TÉT

Elszántak vagyunk: Magyarországnak változásra van szüksége. Olyan változásra, amelyet az igazság ereje vezérel: mert haza csak ott van, ahol igazság van. A sokaság akkor válik közösséggé, ha az igazságra épül: olyan rendszerre, amit mindenki elfogad és követ. Az erőre, ami az egyéni érdektől függetlenül építi és megerősíti az összetartozást. Az igazság az egyetlen erő, ami valódi jólétet teremthet Magyarországon.

Több mint ország:
közösség

Magyarországon akkor lesz boldog minden ember, ha nem csak egymás mellett, hanem közösen élünk. Akkor élünk majd jól, ha a másik embernek legalább annyi megbecsülést és elfogadást adunk, amennyire mi magunk vágyunk. Akkor lehetünk igazán boldogok, ha nem csak nekünk, de mindenki másnak is lehet jó az élete. De ez csak akkor működhet a maga természetes módján, ha a politika megvédi a boldogság szellemiségét és a hazát a félelemtől, a szorongástól és a bezárkózástól. Ezen változtatnunk kell!
 • Felszámoljuk a magyar tulajdonú offshore-birodalmakat
 • Egyszerűsítjük a vállalkozásindítást
 • Igazságossá tesszük a TAO-t
 • Csökkentjük a gyerekek és a tanárok iskolai terhelését
 • A szakképzésben is használható tudást kapnak a magyar gyerekek
 • Az iskola ismét a városé, a falué, a településé lesz, nem a kormányé
 • Gyerekeink 18 éves korukig járnak majd iskolába
 • Jelentősen növeljük az iskolákra költött pénz
 • Bővítjük és olcsóbbá tesszük az orvosképzést, több ingyenes egyetemi férőhellyel
 • Felszámoljuk és kriminalizáljuk a hálapénzt
 • Független betegjogi hatóságot szervezünk
 • Igazságossá tesszük az egészségbiztosítást
 • Jelentősen bővítjük a mentőautók számát
 • Felszámoljuk a luxusnyugdíjakat
 • Megszüntetjük a nyugdíj mellett dolgozók különadóját
 • Támogatjuk az időskori otthongondozást
 • Megduplázzuk a babaszületéskor adott állami támogatást
 • Bérlakásépítési programot indítunk
 • Felújítjuk az önkormányzati bérlakásokat
 • Lakhatási támogatást vezetünk be
 • Megszüntetjük a közmunkások kizsákmányolását
 • Növeljük a gyermeket vállalók támogatását
 • Megháromszorozzuk a körzeti megbízottak számát
 • Mindenhol megvédjük a múzeumokat és művelődési házakat
 • A mezőgazdasági termelésben segítjük a szövetkezést, együttműködést
 • Külön támogatjuk a vidéken kezdett vállalkozásokat
 • Tiltjuk a génmódosított növények termesztését
 • Betartjuk a globális klímavédelem döntéseit gyerekeink jövőjéért
 • Népszavazást írunk ki az új atomerőmű építéséről

A haza boldogságát
kell megvédeni

A boldogság nem egy állapot, hanem egy út. Az önmegvalósítás, a mások szolgálata és a közösségünk megbecsülése felé vezető út. Nem pusztán egzisztenciális kérdés, hogy valaki tud-e boldog lenni, hanem azon is múlik, hogy a közösség, amiben él, át tudja-e adni neki az örömteli élet mintáit. Magyarország távolodik az örömtől és az önbizalomtól, és veszélyes vizekre evez a félelem terjesztésével. Mindannyiunk érdeke, hogy ennek gátat szabjunk!

Magyarországon
jólét lesz

Ahhoz, hogy úgy érezzük, jólétben élünk, mindannyiunknak arra van szüksége, hogy elégedettek legyünk a saját életünkkel, hogy erőfeszítéseket tegyünk céljainkért, elérjük a vágyott sikert, és ha néha kudarcot vallunk, legyen, aki megvigasztal. Szeretet nélkül nincs haza, csak félelem. Ahhoz, hogy jólétben élhessünk, gátat kell szabni a riogatásnak, megfélelmlítésnek.
 • Kizárólag a valódi teljesítménnyel rendelkező vállalatokat támogatjuk a kamucégek helyett
 • 5%-ra csökkentjük az alapélelmiszerek ÁFÁ-ját
 • Felzárkóztatjuk a béreket Európához
 • Csökkentjük az alacsony jövedelműek adóterheit
 • Előkészítjük az euró bevezetését
 • Igazságosan osztjuk el az EU-forrásokat
 • Kilenc hónapra növeljük a munkanélküli támogatást
 • Akadálymentesítünk minden középületet, támogatjuk a magánépületek akadálymentesítését
 • Kilenc éves lesz az általános iskola
 • Jelentősen emeljük a felsőoktatásban dolgozók bérét
 • Minden gyereket megtanítunk angolul és számítógépet használni
 • Minden gyereknek lesz óvoda és bölcsőde az egész ország területén
 • Minden magyarnak lesz háziorvosa és gyermekorvosa
 • Modernizáljuk a kórházakat és rendelőket, XXI. századi eszközöket vásárolunk
 • Radikálisan lerövidítjük a kórházi várólistákat
 • Újraindítjuk az egészségmegőrző programokat
 • Duplájára emeljük az öregségi minimálnyugdíjat
 • A gazdasági növekedésnek megfelelően emeljük a nyugdíjakat
 • Ingyenessé tesszük a 65 év felettiek gyógyszereit szakorvosi javaslatra
 • Visszaállítjuk a szolgálati nyugdíjat
 • 50%-kal emeljük a családi pótlékot
 • Elérhető árú víz, áram, gáz mindenkinek
 • Bővítjük a kultúrára jutó forrásokat
 • Minden negyedik busz elektromos lesz
 • Támogatjuk a megújuló energiaforrások elterjedését
 • Mindenkinek segítünk az épületszigetelésben

Érvényt szerzünk
az igazságnak

Az igazság mindent legyőz. A fejlődéshez az igazságot kell segítségül hívnunk minden közös ügyünkben. Nem lehet ellopni az igazságot és nem lehet lenyúlni a közjót. Ahol nincs igazság, ott otthon sincsen. Az igazság mindannyiunké, és mindannyiunk számára a legjobb irányelv személyes erőfeszítéseinkben. Csak ott van eredmény és közös jólét, ahol igazság van. Mi nem egyéni érdekekre, hanem az igazságra bízzuk Magyarország sorsát!
 • Visszaállítjuk és megerősítjük a demokráciát
 • Visszaállítjuk a demokratikus fékek és ellensúlyok rendszerét
 • Új alkotmánnyal megerősítjük a demokráciát
 • Garantáljuk a világnézeti, vallási, felekezeti és szexuális semlegességet
 • Közvetlen köztársasági elnökválasztást vezetünk be
 • Visszaállítjuk az Alkotmánybíróság hatásköreit
 • Felszabadítjuk az önkormányzatokat
 • Visszaállítjuk a független és szabad sajtót
 • Eltöröljük a civileket bélyegző törvényeket
 • Átláthatóvá tesszük az államigazgatást
 • Totális vagyonellenőrzés minden politikusnál
 • Államosítjuk Mészáros Lőrinc és a hozzá hasonlók lopott vagyonát
 • Felmondjuk Paks 2 minden szerződését
 • Felszámoljuk az állami startup-maffiát
 • Leszámolunk az oligarchákkal
 • Megszüntetjük a letelepedési kötvényeket
 • Átláthatóvá és tisztává tesszük a közbeszerzéseket
 • Igazságossá tesszük az adórendszert
 • Nem engedjük, hogy a cégek kizsámányolják a dolgozókat
 • Emeljük a fogyatékkal élők támogatását
 • Európai uniós bért fizetünk az orvosoknak és az ápolóknak
 • Tisztességes megélhetést teremtünk mindenkinek
 • Felemljük a tanárok fizetését
 • Harmadával emeljük a hallgatói ösztöndíjakat
 • Ingyen lesz az első diploma
 • Minden egyetem újra szabad lesz, elzavarjuk az állami komisszárokat
 • Megismerhetővé tesszük a kórházi fertőzések adatait
 • Garantáljuk a nyugdíjakat
 • Visszaállítjuk a korengedményes és korkedvezményes nyugdíjat
 • Felszámoljuk a nők hátrányos megkülönböztetését
 • Védelmet teremtünk a nemi erőszak és a zaklatás ellen
 • A rendőrség a bűnt üldözi majd, nem a polgárokat
 • Leállítjuk a Budai Vár elfoglalását, az új kormány be sem költözik
 • Megvédjük a vidéki agráregyetemeket
 • Felszámoljuk a tisztességtelen haszonbérleti földszerződéseket
 • Visszaszerezzük az ellopott földeket
 • Magyarországot visszavisszük Európába Ázsia helyett
 • Megerősítjük a határon túli magyarok támogatását

A magyarok
jövője nem épülhet
gyűlöletre

Ott van közösség, ahol van egymás iránti megbecsülés. Ahol úgy értjük meg egymás érdekeit, mint a saját érdekünket. Ahol elfogadjuk a másikat, hogy mások is elfogadjanak mindent. Fejlődni, gyarapodni, sikereket elérni egyedül nem lehet. Csak egy szerves, jól működő közösségben érhetjük el személyes vágyainkat. A közösség az egyén számára olyan, mint a levegő. Csak a közösség egyetértésével tudunk felemelkedő Magyarországot teremteni.

Ismerd meg, mit ajánlunk
Magyarországnak

Választási program
2018


Ismerd meg, mit ajánlunk
Magyarországnak

Elszántság
2018


Segíts igazságot tenni Magyarországon!


 Megjegyzés: A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.

Adatkezelési hozzájárulás: Hozzájárulok ahhoz, hogy az aláírásgyűjtő íven megadott személyes adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint a Magyar Szocialista Párt (1073 Budapest, Erzsébet körút 40-42. fsz. I-1.) kezelje, telefonon vagy levélben, lakcímem, elektronikus levélcímem vagy telefonszámom felhasználásával információcsere céljából kapcsolatot tartson mindaddig, amíg e hozzájárulásomat vissza nem vonom. A fenti postacímen, vagy az adatvedelem@mszp.hu email címen vagy a +36 1 222 6797-telefonszámon kérhetem adataim változtatását vagy törlését. Ha az adatkezelés jogszerűségét kifogásolom, panaszt emelhetek személyes adataim kezelése ellen, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy bírósághoz fordulhatok (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel: +36 1 391 1400, fax: +36 1 391 1410, ugyfelszolgalat@naih.hu). Jelen adatgyűjtés nyilvántartási száma: NAIH-128831/201.