Dr. Mészáros Géza József


SOM03 választókörzet

1955. december 30.-án született, szép emlékű édesapja Győr-Sopron-Moson megyei szülőfalujában, Himodon. Hat gyermekes katonacsalád legidősebb gyermekeként nevelkedett. Közép és általános iskolai tanulmányait, Marcaliban és Kaposvárott végezte, jeles és kitűnő eredménnyel.

1974-1978 között sikeres tanulmányokat folytatott a Pannon (ma Kaposvári Egyetem) Agrártudományi Egyetem Főiskolai és szakmérnöki karán.

1988-1990 között – megszűnéséig – egyetemi szintű tanulmányokat végzett a Politikai Főiskolán.  1994-ben végzett szociológusként, az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetében. 1982-ben vált életpályájává a katonai hivatás. 1982-2010-ig hivatásos katonaként, beosztásban és rendfokozatban bejárta a csapat tagozattól a magasabb szintekig, a katonai és közéleti pályát. Katonai pályafutása idején részese volt a délszláv válság béketeremtési és békemegőrzési folyamatainak.

Több évig tartó kutatómunkával, intézményes doktori (PhD) képzés keretében, hadtudomány tudományágban, szociológiai és mentálhigiénés témakörben, PhD. doktori címet szerezett. 2005. áprilisától 2010. márciusáig irányította – a LIGA szakszervezetek elnökségi tagjaként –, a tizenháromezer tagot számláló Honvédszakszervezetet.

2010-es nyugállományba vonulását követően újra bekapcsolódott Marcali város sport- és közéletébe. 2012-től a Marcali és Városkörnyéke MSZP szervezete elnökhelyetteseként politizál. 2014. évi Önkormányzati választások során - választási szövetségben - a Marcali az Otthonunk civil egyesület színeiben, Marcali 2. számú választó kerületében önkormányzati képviselővé választották.

Párjával szeretett városukban, Marcaliban élnek. Három felnőtt korú gyermeket neveltek fel. 2005 novembere óta fiú unokájuk, míg 2017 novemberétől leány unokájuk által boldog nagyszülők.