Fekete Miklós


KOM01 választókörzet   

63 éves közgazdász. Tősgyökeres tatabányai, akinek szorgalmas ősei, felmenői a bányamélyítés hírére érkeztek az 1890-es években a településre, és valamennyien a Tatabányai Bányák alkalmazottai, kétkezi munkásai voltak.

Matematika-fizika szakos tanári diplomájának megszerzése után újból az iskolapadba ült, közgazdász lett, ami egy életre szóló hivatást jelentett számára. Munkája az ország sok pontjára szólította, de a csábítások ellenére sem akarta elhagyni szülővárosát.

1994 óta vesz részt a politikában. A negyedik ciklusban dolgozik helyi képviselőként. Az ezredforduló előtt és közvetlenül utána részese volt a várost növekedési pályára állító, szocialista többségű testületeknek.

Hat éve vezeti a Nagy Imre Társaság helyi csoportját.

2006 óta az MSZP különböző szervezeteinek vezetője, jelenleg megyei elnök.
Két felnőtt gyereke van, akik követették a pályán és ők is közgazdászok lettek. Fia három unokával örvendeztette meg. Leánya most teszi meg a családalapítás első lépéseit.

Sok éves szakmai tapasztalatait, a becsülettel, tisztességgel elvégzett következetes munkát, a szülőváros szeretetét tekinti fő erényeinek, melyeknek mindig alárendelte életét. Ezért szeretné elnyerni szülővárosa bizalmát, hogy képviselhesse földijeit a parlamentben.