Greguss András


GYO02 választókörzet   

1972. október 5-én született Budapesten. Nős, 2 gyermeke van.

Általános iskolai tanulmányait Győrben végezte, majd a középiskolát a győri Mayer Lajos Szakközépiskolában végezte el, ahol 1991-ben érettségizett és 1992-ben települési vízgazdálkodó technikusi oklevelet szerzett.

A középiskola után a győri Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságon helyezkedett el.
1993-96 között a bajai Vízügyi Főiskolán építőmérnöki tanulmányokat folytatott. 1996-ban szerezte meg az Építőmérnöki diplomáját. 2010-ben vízrendezési szakmérnök, 2014-ben okleveles infrastruktúra építőmérnök egyetemi diplomát szerzett.

A főiskola elvégzése után az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság állományába került vissza, ahol 2010-ig dolgozott különböző beosztásokban. Részt vett az ország területén a jelentősebb árvízvédelmi munkákban, irányította az ár és belvízvédelmi munkákat többek között a Lajta, a Duna, a Rába, a Tisza és a Hármas-Kőrös árvízvédelmi védvonalain. Árvízmentes időszakban tagja volt a Szigetközi Vízpótlórendszert üzemeltető csapatnak, kis ideig a Rába és a Fertő tó szabályozási feladataival is foglalkozott.

2010-ben a Darnózseli székhelyű Szigetközi Vízszolgáltató Nonprofit Kft.-nél főmérnök beosztásban dolgozott, majd a vízművek összevonása után az Aqua Szolgáltató Kft. Szigetközi Üzemmérnökség vezetője lett. Ebben az időszakban 15 település ivóvízellátásáért és csatornázásáért felelt.

Saját tervező céget alapított, melyben dolgozik napjainkban is.

Árvízvédelmi munkáit több kitüntetéssel ismerték el: Zechmeister Károly Ezüst emlékérem, Ezüst Széchenyi Emlékérem, Vizek kártételei elleni védekezésért ezüst érdemérem, PRO AQUA Emlékérem.

Megjelent több publikációja a CADvilágban és a Mérnök Újságban is.

Tagja több szakmai szervezetnek, többek között a Magyar Hidrológiai Társaságnak és a Mérnöki Kamarának is. Aktív tagja a Fertő Tavi Speciális kutató és Mentő Vízipolgárőr Egyesületnek.