Hajdú Miklós


BAC06 választókörzet

Filozófus és politológus diplomával rendelkező egyetemi oktató. Felesége tanítónő, négy, már felnőtt lány és egy fiúgyermekük, három unokájuk van. A családalapítás óta eltelt harmincöt év alatt bajaivá váltak. A város és Bácska szeretetéhez hozzájárult a helyi civil közösségekben végzett önkéntes, több esetben vezetőként végzett munkája. A főiskolai művelődési egyesület, a női kosárlabdacsapat, a városi filmklub, a tudományos ismeretterjesztés, a Budapest-Baja hosszú távú evezősverseny szervezői-, iskolafenntartó alapítvány-vezetői feladatai tették igazi lokálpatriótává. Több évig szerkesztő-újságíróként is dolgozott. Huszonnégy éve önkormányzati képviselő, ennek második felében frakcióvezető. Nemcsak napi tevékenységében, hanem tudományos munkáiban is az elit példamutatásának, a politika moralitásának feltételeit tárta fel, követelményeit fogalmazta meg. Vallja, hogy a tőkétől joggal várható el működése szigorú társadalmi ellenőrzésének és szükség szerinti szabályozásának elfogadása, hiszen a közelmúlt is bizonyítja, hogy ezek és a közösségi források felhasználása nélkül képtelen a magáról hirdetett normális működésre, a gazdasági, társadalmi, emberi és ökológiai károk elkerülésére, megelőzésére.

Mindez nem valósítható meg a demokratikus hatalomgyakorlás és társadalmi szolidaritás helyreállítása nélkül. Ehhez a modern társadalmak nemcsak a jó gyakorlatok történelmi példáival rendelkeznek, hanem azzal az infokommunikációs hálózattal is, amely minden korábbinál szélesebbre tárhatja a közvetlen demokratikus részvétel és véleménynyilvánítás lehetőségeit. Ezek ismeretében kell átalakítani a politikaformálás és döntéshozatal minden polgárhoz eljutni kívánó gyakorlatát és kidolgozni egy olyan programot, ami ezen eszközök használatával a közös ügyek mellé állítja és azok intézésébe is bevonja a helyi közösségeket és az ország polgárainak mind szélesebb rétegeit.