Sólyom Jöran


KOM03 választókörzet   

1963-ban született Oroszlányban és azóta is ott él családjával. Budapesten szerzett gépész-üzemmérnöki, műszaki tanári, mérnök-közgazdászi, közoktatás-vezetői és szakvizsgázott pedagógusi diplomákat. 1987 óta kezdetben 13 évig az energiaiparban, ezt követően 16 évig a szakképzésben dolgozott, ahol informatikai, gépészeti és vállalkozási/jogi ismereteket oktatott. 1992-től egyéni vállalkozó, mellette a 2009-ben alapított családi vállalkozásukban dolgozik közgazdász feleségével és műszaki diplomás lányával.

2010 óta foglalkozik aktívan politikával. 2014-től Oroszlányban önkormányzati képviselőként a Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság elnöki és a Pénzügyi Bizottság tanácsnoki tisztségét tölti be. Korábban 5 évig vezette az önkormányzat Térség- és Gazdaságfejlesztéssel foglalkozó közhasznú társaságát, valamint felügyelőbizottsági tagja volt a térség legnagyobb foglalkoztatójának, a Vértesi Erőmű Zrt-nek. Aktívan részt vett több várost és térségét érintő fejlesztési koncepció kidolgozásában, valamint a lakosságot és az oktatást érintő felmérések lebonyolításában. 1998-2002 között több magánszeméllyel közösen gondoztak egy havonta megjelenő baloldali, elektronikus és nyomtatott formában is megjelenő újságot.