mszp.hu | Külföld | Európai Unió
2017. április 05. 11:12

Nyílt levél Manfred Weber úrhoz, az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetőjéhez

Nyílt levél Manfred Weber úrhoz, az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetőjéhez
Szanyi Tibor ma nyílt levélben fordult Manfred Weber-hez, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetőjéhez, arra kérve hogy álljon ki és mondja el véleményét a Közép-európai Egyetemet (CEU) ért támadás kapcsán.

A Fidesz az Európai Néppárt tagjaként veszi semmibe a magyar embereket és a demokratikus alapértékeket, immár sokadszor. Ezért éppen itt az ideje, hogy az EPP színt valljon: kiáll Orbán putyinista politikája és a Fidesz populizmusa mellett, vagy végre meghallja az európai többség hangját és végleg elhatárolódik az EU és Magyarország érdekeire is komoly veszélyt jelentő Fidesztől.

Szíves tájékoztatásul alább található a Manfred Weber-hez intézett nyílr levél magyar nyelvű fordítása és az eredeti angol nyelvű nyílt levél.

***

A nyílt levél magyar fordítása:

Tisztelt Weber Úr!

Lévén, hogy pártjaink a politikai spektrum ellentétes oldalain helyezkednek el, számos dologban nem értünk egyet. Így természetes, hogy habár mindketten az Európai Unió és országaink fejlődésért dolgozunk, mindig lesznek különbségek az elképzeléseink között. Ugyanakkor, pártcsaládjaink még így is képesek az együttműködésre, mert az eltérő ideológiák ellenére alapvető értékeink, úgy mint a demokrácia és a jogállamiság melletti megkérdőjelezhetetlen elkötelezettségünk, azonosak. Mindnyájan az európai polgárok legjobb érdekét kívánjuk szolgálni.

Biztosra véve, hogy a fenti értékeket mindketten osztjuk, azért írok Önnek, hogy megosszam véleményemet arról a támadásról, amelyet az Európai Néppárt tagja, a Fidesz indított a budapesti székhelyű Közép-európai Egyetem (CEU) ellen. Egyúttal arra kérem, hogy cselekedjen Ön is hasonlóan és ossza meg saját valamint az Ön által elnökölt Európai Néppárt EP frakció nézetét ez ügyben.  

Frank-Walter Steinmeier, német államfő már megtette ezt az Európai Parlamentben tartott beszédében. Egyetértettem vele, mikor azt mondta, hogy Európa nem maradhat néma, amikor a civil társadalom, illetve maga a tudomány elől veszik el a levegőt, mint ahogy az most Budapesten történik a Közép-európai Egyetemmel. Szintén osztom másik honfitársa, Norbert Röttgen véleményét, aki arra buzdította az Európai Unió intézményeit, hogy álljanak ki a CEU létét fenyegető magyar kormányzati tervekkel szemben.

Orbán pártja gyorsított eljárásban vitte keresztül azt a törvénymódosítást, amely szigorú kritériumokat állít a nemzetközi egyetemek elé. Bár a kormány azt mondja erre a transzparencia biztosításához volt szükség, bárki aki követte az elmúlt hét eseményeit, tisztán látja, hogy a javaslat kifejezetten a CEU ellen irányult. Ennek tagadása a józan ész megsértése.

Ez a döntés több ezer magyar és nemzetközi akadémikus, közöttünk 20 Nobel-díjas tudós, valamint diákok és tüntetők tehetetlen felháborodását váltotta ki. Több mint 40.000 szakember fordult a magyar kormányhoz, hogy vonják vissza a Közép-európai Egyetemet támadó törvényjavaslatot, de hangjukat semmibe vették. Most az emberek Budapest utcáin tüntetnek, továbbra is kiállva az egyetem mellett.

Ez nem az első alkalom, hogy Orbán és pártja támadást indít a demokratikus társadalmak egyik alap pillére ellen. Európa végig nézte ahogy elesik a magyar szabad média; szemtanúja volt annak, ahogy lecsapnak a magyar civil társadalomra; és most szemmel kísérheti ahogy kimúlik Magyarországon az akadémiai szabadság. Nem csoda, hogy a magyar politikát követő megfigyelők gyakran hasonlítják Orbán politikai stílusát Vlagyimir Putyinéhoz.

Az európai emberek tisztában vannak azzal, hogy Orbán az EPP tagjaként építi illiberális demokráciáját, vagy populista autokráciáját (bármelyik jelző is jellemezze jobban a mai Magyarországot). Így adódik a kérdés: az Európai Néppárt EP frakciója egyetért-e ezekkel az értékekkel? Az EPP helyesli-e Orbán politikáját?

A parlament előtt tüntető magyar emberek és nemzetközi támogatóik sokasága tudni akarja a választ a fenti kérdésekre, és az EPP képviselőcsoport elnökétől akarják azt hallani: Önök a Fidesz vagy a CEU mellett állnak?

Tisztelettel,

 

Szanyi Tibor

***

 

A nyílt levél:

Dear Mr Weber,

Our parties, being on the opposite sides of the political spectrum disagree on many issues. It is only natural that although we both work for the advancement of the European Union and our respective countries, there will be always differences between our ideas. However, our groups are still able to cooperate because we know that in spite of the different ideologies, we all share certain core values, such as the unquestionable commitment to democracy and to rule of law. We all want to serve the best interest of our fellow Europeans.

Taking for granted that we share the above values, I write to you to express my views on the recent attack on the Budapest based Central European University (CEU) coming from the ruling Fidesz party, member of EPP Group. At the same time, I want to kindly urge you to do the same and share your opinion and that of the Group of the European People's Party in the European Parliament on the matter.

German President Frank-Walter Steinmeier has already done that in his speech at the European Parliament. I do agree with him when he says “Europe, then, must not be silent, when civil society, even academia - as now at Central European University, Budapest - are deprived of the air to breathe”. I similarly share the views of another compatriot of yours, Norbert Röttgen, who urged the institutions of the European Union to step up against the Hungarian government’s plan to close down CEU.

Orbán’s Fidesz party passed a bill in an expedited procedure imposing tough criteria on foreign universities operating in Hungary. Although, the government says it is to ensure transparency in the field of higher education, it is clear to all who followed the happenings of the last week that the bill was created specifically against CEU, to deny that is an insult to common sense.

This decision left thousands of Hungarian and international academics, scholars, among them 20 Nobel Laureates, students and other protesters angry and helpless. More than 40.000 professionals urged the Hungarian government to withdraw the tabled legislation targeting Central European University, but their voices were ignored. Right now people are protesting on the streets of Budapest, determined to stand with the university.

It is not the first time that Orbán and his party attacked an important pillar of democratic societies. Europe has seen the fall of the free Hungarian media; it has witnessed the crackdown on Hungarian civil society; and now it is watching how academic freedom fades away in Hungary. No wonder observers of current Hungarian politics often compare Orbán’s governing style to that of Vladimir Putin’s.

Europeans are aware that Orbán is building his illiberal democracy or populist autocracy (whichever fits better to describe today’s Hungary) as a member of EPP. So the question arises: does the Group of the European People's Party really share these values? Does EPP approve of Orbán’s acts?

Hungarians, currently protesting in front of the Parliament and their international supporters want to know the answers to those questions and we all want to hear it from the chair of EPP Group. Do you stand with Fidesz or do you stand with CEU?

Sincerely,

 

Tibor Szanyi