szövetség a változásért
2013. március 06. 18:21

Szövetség a változásért - esélyegyenlőség és mélyszegénység

Az MSZP kezdeményezésére létrejött ellenzéki egyeztetés részvevőinek nyilatkozata az esélyegyenlőségről és a mélyszegénységről.

A tárgyalássorozaton résztvevő felek, a Magyar Szocialista Párt (MSZP), a Demokratikus Koalíció (DK), a Szövetségben, Együtt Magyarországért Párt (SZEM) és a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) képviselői közösen az alábbi megállapításokra jutottak.

A tárgyaló felek megállapodtak abban, hogy az emberi méltóság kiemelkedő alkotmányjogi védelme az alapvető szociális jogok elismerésének és biztosításának alappillére. Az emberi méltóság kiterjed az egyenlő bánásmód biztosítására, valamint az esélyegyenlőség előmozdítására, amelynek során különösen a nők, a gyermekek, az idősek, a fogyatékos személyek fennálló hátrányainak csökkentése az állam kötelezettsége.

A szegénység Magyarország legsúlyosabb társadalmi problémája. Több mint 4 millióan élnek szegénységben, akik szegények, azok még szegényebbek lettek, százezreket pedig a tartós leszakadás veszélyeztet. Az az ország, ahol a lakosság fele szegénységben él, ahol a társadalmi egyenlőtlenségek növekednek, alkalmatlan a gazdasági fejlődésre, megosztott, kirekesztő és igazságtalan.

Kulcskérdésnek tartjuk egy olyan szociálpolitika kialakítását, amely a mélyszegénység ”hagyományozódásának” megszakítására koncentrál és szakít a büntető, kirekesztő szociálpolitika gyakorlatával.

Ez mindenekelőtt a gyermekek oktatásának, majd munkaerőpiacra kerülésének támogatását jelenti, de nem nélkülözheti a szülőkkel való foglalkozást sem. A szülők bekapcsolása a különböző felzárkóztató programokba már kisgyermekkortól szükséges. A Biztos Kezdet programtól az óvodáztatáson át egészen az iskoláztatásig és a foglalkoztatásig.

A kormányzati intézkedések a romák életét is kilátástalanná tették. Pedig a cigányság sorsa egész országunk és a többségi társadalom jövőjét is közvetlenül meghatározó nemzeti ügy. A társadalmi elosztó- és ellátórendszerek, sőt az ország működőképessége múlik azon, hogy sikeres lesz-e a roma lakosság foglalkoztatási, oktatási és társadalmi-politikai integrációja.

Az elmúlt 2-3 év valóságos Taigetoszt jelentett a fogyatékos emberek számára, a botrányos felülvizsgálatok után a csalóknak kikiáltott rokkantnyugdíjasok a megbélyegző politika kárvallottjai. A tárgyaló felek egyetértenek abban, hogy társadalmunk demokratikus működéséhez elengedhetetlen a fogyatékos emberek társadalmi befogadása.

Magyarország elég fejlett ahhoz, hogy polgárai ne fagyjanak meg és ne éhezzenek. Az emberségesség és az európaiság ezt a mindenkori kormányzat számára kötelezővé teszi. Erre forrást kell biztosítani!