Megalakult a Nyugdíjasok Együttműködési Fóruma

A héten 4 szervezet kezdeményezésére megalakult a Nyugdíjasok Együttműködési Fóruma. Az MSZP részéről a Villám József által vezetett Nyugdíjas Tagozat csatlakozott a szépkorúak érdekvédelmét a jövőben hatékonyabban képviselő szervezethez.

Előzmény:

A magyarországi idősek érdekvédelmi szervezeteinek legfőbb egyeztető, érdekérvényesítő fóruma hosszú időn keresztül az Idősügyi Tanács (IT) volt. Egyetértés mutatkozik az idősszervezetek körében arról, hogy a mai, „átszabott” IT nem tölti be eredetileg elképzelt feladatát, sőt az idősügynek kifejezetten káros, hogy a mai IT láthatatlanul működik, összetétele megkérdőjelezhető, kiszorítja az érdekvédő szervezeteket, azt a látszatot kelti, hogy van érdekegyeztetés, lényegében asszisztál minden kormányzati akarathoz, alig van nyilvánossága.

Ezért 2013. szeptember 18-án 4 országos, nagy létszámú nyugdíjas érdekvédő szervezet létrehozta a NYUGDÍJASOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI FÓRUMÁT.

E civil társulás célja a nyugdíjasszervezetek közötti kapcsolat és együttműködés erősítése, az információáramlás elősegítése, a nyugdíjas társadalmat megillető nyilvánosság újrateremtése, a szövetségesi/partneri kapcsolatteremtés, végső soron a nyugdíjas érdekek – egyeztetéseken alapuló – egységes megjelenítése.

Konkrétan:

•    célunk az idősügyekhez tartozó információk megszerzése, véleményezése, a döntések befolyásolása, javaslattételezése
•    célunk az idősügyi témák nyilvánosságának javítása, a médiához való eljuttatása
•    célunk az idősek szolgálatában álló szervezetekkel, intézményekkel való szövetségesi/partneri viszony kialakítása.

Fontos megjegyezni, hogy nem egy új érdekvédő ernyőszervezetet hoztunk létre, hanem a meglévő „nagyok” laza együttműködésén alapuló egyeztető fórumát, amely – szándékaink szerint – a generáció érdekében egységes hangot jelenít majd meg, és az együttműködést hangsúlyozza.

A szándéknyilatkozatot aláíró szervezetek és tisztségviselőik:

Nyugdíjasok Országos Szövetsége: Némethné Jankovics Györgyi (a szándéknyilatkozat aláírói ideiglenes képviselőjüknek választották)
Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége: Véghné Reményi Mária elnök
Tisztelet Társasága: Barabás Tiborné elnök
MSZP Nyugdíjas Tagozat: Villám József elnök

További országos nyugdíjas szervezetek jelezték belépési szándékukat (jelenleg saját testületi döntésükre várnak).
Ehelyütt is felhívjuk azon nyugdíjasszervezetek figyelmét, amelyek legalább 10 ezer tagot számlálnak, vagy legalább 7 megyében tagsággal rendelkeznek, hogy amennyiben törekvésünkkel egyetértenek, vegyék fel velünk a kapcsolatot.