Belföld | honvédség
2013. október 30. 15:39

Beismerő vallomás

A Magyar Honvédség a kormány mostohagyermeke.

Az Orbán-kormány elhibázott politikája miatt a Honvédség költségvetése is drasztikusan lecsökkent. Ez óriási kártétel a személyi állomány, a haditechnikai eszközök és a működési lehetőségek szempontjából. Az elmúlt 3 évben arányaiban a Honvédség szenvedte el a legsúlyosabb mértékű megszorítást. A védelmi költségvetés soha nem volt olyan alacsony szinten, mint az Orbán-kormány jelenlegi kormányzása alatt, évek óta nem éri el a GDP 1%-át sem!

Regnálása óta az Orbán-kormány a honvédelem területén is hangzatos szólamokkal próbálta elfedni elhibázott politikájának kártékony hatását.

A 2012-es év költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat viszont nem más, mint a kormány hibás honvédelmi politikáját leleplező beismerő vallomás.

A Honvédelmi Minisztérium 2012-ben óriási mértékű, 44 milliárd forintos vagyonvesztést szenvedett el. A „0”-ra leírt eszközök aránya közel 21%-os, ami a feladatvégzéshez szükséges eszközök elöregedését jelzi!

Mindemellett a Minisztérium számos nyilatkozatában az inkurrens eszközök értékesítését jelöli meg a szükséges fejlesztések lehetséges forrásaként, ehhez képest ezek értékesítéséből csekély bevétele származott csak a tárcának.

A 2012-es év összegzéséről szóló dokumentumban a kormány prioritásként a haderő működőképességének fenntartását jelölte meg. Ezt azonban csak drákói szigorúságú megszorító intézkedésekkel – és így is csak minimális szinten – tudta teljesíteni.

Ilyen megszorító intézkedés volt a létszámstop ismételt elrendelése is. Az egyre romló körülmények következtében több mint 1000 fővel csökkent a Honvédség katonaállománya, ezen belül pedig a legnagyobb mértékben a szerződéses állomány létszáma.

A kormány politikáját szemlélteti az is, hogy további zárolásokat hajtottak végre, így többek között a lakástámogatási előirányzatokat is megnyirbálták 200 millió forinttal. Összefoglalva, az Orbán-kormány honvédelmi politikája is kudarcot vallott. A drámai mértékű forráskivonás következtében a Magyar Honvédség ma mind felszereltségét, mind hadrafoghatóságát tekintve sokkal rosszabb állapotban van, mint 2010-ben volt. Az, hogy a Honvédség a mai napig működőképes, csak a katonák és a honvédségi dolgozók elhivatott munkájának köszönhető. Ők azok, akik kiváló minőségben látják el feladatukat annak ellenére, hogy a kormány évekre befagyasztotta az illetményalapot, a honvédek jogállásáról szóló törvényben is növeli kötelezettségeiket úgy, hogy ezekért semmilyen ellentételezést nem ad.

Az MSZP 2014 tavaszán megállítja a kormány pusztítását a honvédelem területén is!
Számunkra a legfontosabb prioritás a Honvédség személyi állománya élet- és munkakörülményeinek javítása! Mi nem fogunk a Honvédség legnagyobb értékét és erejét képező személyi állományon spórolni!

Az MSZP számára fontos, hogy katonáink áldozatvállalásukhoz méltó megbecsülésben részesüljenek!

A kormányváltást követően igazságos, biztonságos, szabad Magyarországot építünk, ahol napról napra növekvő jólétben élhetnek az emberek! A gyermekek, a nők, a munkavállalók, a kis- és középes vállalkozások és a nyugdíjasok biztosan nyertesei lesznek az MSZP politikájának! Erről szól az ajánlatunk. Egész Magyarországról, egész Magyarországnak!

Demeter Márta