Földtörvény – Fazekas Sándoré a felelősség

Üdvözöljük Székely Lászlónak, az alapvető jogok biztosának november 20-ai jelentését, amelyben felkéri a vidékfejlesztési minisztert, hogy terjesszen elő javaslatot a botrányos körülmények között elfogadott földtörvény módosítására, annak érdekében, hogy az teljes körűen megfeleljen az Alaptörvényből eredő jogállami garanciáknak.

Felszólítjuk Fazekas Sándort, hogy a magyar mezőgazdaság érdekében mielőbb tegyen eleget a felszólításnak! Amennyiben ez nem történik meg, arra kérjük az ombudsmant, forduljon az Alkotmánybírósághoz.

Emlékeztetnénk a minisztert, hogy a biztos szerint a közel 2 hét múlva hatályba lépő szabályozás egyes elemei nem felelnek meg az Alaptörvénybe foglalt tisztességes eljáráshoz és a hatósági ügyek tisztességes intézéséhez fűződő jogoknak. A termőföldre vonatkozó adásvételi szerződések esetében ugyanis a jelentés szerint a demokratikus legitimációval nem rendelkező helyi földbizottság hozhat - objektív szempontokat nem tartalmazó - döntést.

A Fidesz 2 hét múlva hatályba lépő földtörvénye súlyosan veszélyezteti a hazai mezőgazdasági termelést, az állattenyésztést és a magyar élelmiszeripart. A kiszámíthatatlan jogi szabályozás kisemmiz kétmillió földtulajdonost és munkahelyek tízezreit szünteti meg. Az árutermelő mezőgazdálkodás védelme érdekében keményen fellépünk a szándékos vidékromboló politikával szemben.

Jövő tavasszal, a kormányváltást követően pedig valódi társadalmi párbeszéd keretében olyan földtörvényt dolgozunk ki, amely megvédi a mintegy 100 ezer mezőgazdasági munkavállalót, és kiszámítható feltételeket biztosít az egyéni, és a családi gazdálkodóknak, a társas kis és közepes vállalkozásoknak, valamint a legnagyobb állatállományt gondozó nagyüzemeknek.

Gőgös Zoltán,
a Mezőgazdasági bizottság alelnöke