Politikai akarat, összehangolt erőfeszítések kellenek a romák integrációjához

"Ennek a parlamenti ciklusnak az egyik fontos eredménye az európai roma keretstratégia és az, hogy minden tagállam elkészítette a saját nemzeti stratégiáját. De ezzel többé-kevésbé véget is ért a pozitív dolgok felsorolása. A nemzeti stratégiák nagyrészt papíron maradtak, nem fogalmaznak meg akciótervet, nem rendelnek hozzá költségvetési forrásokat, sőt pont azokban a tagállamokban késik az uniós források felhasználása, amelyekben a legnagyobb szükség lenne rájuk a romák integrációjához. Változatlan a települési és iskolai szegregáció, sőt, sok helyen romlik a helyzet. Nemcsak a nemzeti, hanem a helyi szinteken is hiányzik a politikai akarat a befogadást segítő programokhoz - fogalmazott Göncz Kinga szocialista EP-képviselő a nemzeti roma stratégiák értékeléséről szóló hétfő esti vitában.

"Európa szégyene, hogy az emberi jogokra épülő térség közepén több millió ember él harmadik világbeli körülmények között.  Ha a romák elhagyják a hazájukat, azt nem csak a szegénység miatt teszik, hanem elsősorban a fokozódó cigányellenesség, a diszkrimináció, a gyűlöletbeszéd és gyűlölet-bűncselekmények miatt. A régi tagországokban sem jobb a helyzetük. A kirekesztés, jogellenes kitoloncolás, kilakoltatás napi gyakorlat. A romákat európai polgárokként ugyanúgy megilleti a szabad mozgás joga, mint bárki mást. Ha eredményeket akarunk elérni, egyszerre kell megszüntetnünk – komplex programok formájában – a  diszkriminációt, az oktatási és munkaerő-piaci hátrányokat, és megteremtenünk a megfelelő lakhatási körülményeket, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A demokratikus politikai pártoknak egyértelműen el kell határolódniuk a szélsőjobb kirekesztő, gyűlöletkeltő megnyilvánulásaitól" - fejtette ki felszólalásában Göncz Kinga, aki a "Nemzeti roma integrációs stratégiák végrehajtása terén elért eredmények" című parlamenti vitában.
 
A képviselő leszögezte: "A Bizottságnak is egyértelmű lépéseket kell tennie: követnie kell, hogy a tagállamok valóban átültették-e és alkalmazzák-e a faji egyenlőségi irányelvet, tekintettel vannak-e a szabad mozgás és letelepedés jogára, a diszkrimináció-mentesség jogára. Ha nem, kötelezettségszegési eljárást kell indítania".
 
"A tagállamoknak érdemi párbeszédre kell törekedniük a romák képviselőivel, és el kell fogadtatniuk a nem roma lakossággal a romaintegráció fontosságát. A nemzeti kapcsolattartó pontokat valódi befolyással rendelkező intézményekké kell tenniük. Ügyelniük kell arra, hogy szakpolitikai döntések ne ássák alá a romastratégiában foglaltakat, és az EU források felhasználására kiírt operatív programok támogassák ezeket a célokat. Tagállami felelősség az intézményi diszkrimináció megszüntetése is" - hangsúlyozta Göncz Kinga.
 
"Azt tudjuk, hogy rossz a helyzet, de pontos adatokra van szükségünk ahhoz, hogy lássuk, hol van a legnagyobb szükség a beavatkozásra. Az adatgyűjtést, a monitorozást nem lehet teljes egészében a tagállamokra bízni. Szükség van civil ellenőrzésre, ezért javasoltuk a következő évi költségvetésbe kísérleti projektként a romaszervezetek kapacitásépítését" - tette hozzá.
 
"Ahhoz, hogy az EU értőbb módon tudjon lépni a romaintegráció területén, szüksége van jól képzett fiatal roma értelmiségiekre és speciális programokkal kell támogatnia a képzésüket. Elengedhetetlen, hogy a Bizottság főigazgatóságain legyenek roma munkatársak. Ennek előkészítéseként szükség lenne a Bizottságban is egy roma gyakornoki programra. Ezen a területen a parlament szocialista frakciója példát mutat a saját roma gyakornoki programjával. Fontosnak tartjuk, hogy az Erasmus Plus és a Kreatív Európa program is kiemelt figyelmet szentel annak, hogy romák is legyenek a támogatás kedvezményezettjei között. Az Európai Szociális Alap pedig prioritásként kezeli a szegénység csökkentését, a romaintegrációt. Csak mindezeket figyelembe véve, összehangolt erőfeszítésekkel, egyértelmű tagállami és helyi politikai akarat mellett tudunk majd eredményeket elérni néhány éven belül" - zárta felszólalását az EP plenáris ülésén Göncz Kinga.