mszp.hu | Belföld | tisztújítás 2014 Békés megye
2014. július 05. 15:27

Békés megyei szocialisták az érdemi párbeszédért

Szombaton megtartotta tisztújító küldöttgyűlését a Magyar Szocialista Párt Békés megyei Területi Szövetsége, ahol ismét Varga Zoltánt választották meg az MSZP Békés megyei elnökévé.

Az Alapszabálynak megfelelően hét fős elnökséget választottak: Varga Zoltán megyei elnök munkáját alelnökként Kovács Katalin, elnökségi tagként Földesi Zoltán, Füvesi Sándor, Harmatiné Füzesi Ilona, Kardos László és Szokolai Csaba segíti a következő két esztendőben.

A megyei etikai bizottság elnökének Dr. Gosztolya Ferencet, a megyei pénzügyi bizottság elnökének Varga Jánost választották meg. Az országos Választmányba Csomós Zsuzsannát, Cservenák Magdolnát, Fetser Jánost és Ruzicska Andort küldik, hogy képviseljék a megyei tagság véleményét.

A küldöttértekezlet politikai nyilatkozatot is elfogadott, amelyben kiállnak a munkanélküliség csökkentése, a munkahelyek megőrzése és új álláshelyek létrehozása mellett. Kinyilvánítják, hogy foglalkozni kell az elesettek, az idősek és a szociálisan rászorultak gondjaival is. Együttműködést ajánlanak minden olyan demokratikus szervezetnek, amely közösen akar gondolkodni és dolgozni ezeknek a problémáknak a megoldásán. A gondokat ma is látjuk. Ha tisztába akarunk kerülni egymás elképzeléseivel is, akkor érdemi párbeszéd kell! − tartalmazza az egyhangúlag elfogadott politikai nyilatkozat.

MSZP Békés megyei Területi Szövetségének Küldöttgyűlése