mszp.hu | Kecskemét
2014. szeptember 04. 11:38

Király József napirend előtt felszólalása

Testületünk utolsó rendes ülésén a szocialista frakció vezetőjeként elkerülhetetlennek tartok egy nagyon rövid értékelést arról, hogy baloldali képviselőtársaimmal hogyan is éltük meg az elmúlt négy évet, illetve mivel tudtunk hozzájárulni a város gyarapodásához.

Amint azt korábbi felszólalásaimban már többször elmondtam, a Mercedes gyár idejövetelével városunk egy olyan lehetőséget kapott, amelyhez hasonló csak több mint 100 évvel ezelőtt, Lestár és Kada idejében adódott. A korábbi testület, valamint az akkori szocialista Kormány példás együttműködése bizalommal töltött el, mi szerint politikai nézettől függetlenül lehet sikeresen együtt dolgozni. 

Azonban ha visszatekintek az elmúlt négy évre, sajnálattal kell megállapítanom, hogy ez nem így történt. Ugyanis az országos politika vetületeként együttműködő partneri viszony helyett másodrangú félként kezelte a városvezetés az ellenzéket. Többek között a városfejlesztési ügyeket, a kitüntetéseket és kinevezéseket kész tényként közölték ahelyett, hogy véleményünket még a döntési fázis előtt kikérték volna; nemegyszer hatalmi arroganciaként éltük meg azt, hogy különböző kérdéseinkre – főként a közpénz elköltésével kapcsolatban – konkrét válasz helyett személyeskedés és politikai síkra terelés volt a reakció, például a KSE Kft-vel kapcsolatos több százmillió forint fiktív számlázások, a különböző tanulmányok, és a városházi gépjárműhasználat ügyében. Ráadásul a közpénzen fenntartott helyi média a városvezetés ráhatására kényesen ügyelt arra, hogy az ellenzék hangja alig, vagy egyáltalán ne jelenjék meg.

Mindeközben frakciónk – képviselői fogadalmának megfelelően – szót emelt a nem átlátható közpénzelköltés ellen, több alkalommal felhívtuk a figyelmet a jogszerűtlen gyakorlatokra interpellációinkban, tiltakoztunk iskoláink és egészségügyi intézményeink államosítása ellen, soha nem támogattunk olyan előterjesztést, amely anyagilag hátrányosan érintette a helyi polgárokat, és több alkalommal adakoztunk a segítségre szorulóknak.

Sajnáljuk, hogy az országos politikában elterjedt megosztottság városunkba is legyűrűzött. Számomra ez különösen szomorú, hiszen több civil szervezet tagjaként látom, hogy sokkal többre juthatunk akkor, ha energiáinkat nem egymás legyőzésére, hanem az ügyek együttes megoldására használjuk fel.

Őszintén remélem, hogy a következő ciklus városvezetésének egyaránt fontos lesz minden képviselő véleménye és munkája, és valóban a város érdekeit tartja szem előtt.

Végezetül hálásan köszönöm választóinknak, hogy lehetőséget adtak nekünk arra, hogy az elmúlt négy évben képviseljük őket.

Köszönöm figyelmüket.