Dr. Bakonyi Tibor


Tisztségek

elnökségi tag (Közgazdasági Tagozat)
elnökségi tag (Energetikai Tagozat)

Életrajz

Születési hely, idő:

Budapest, 1958. január 10.

Tanulmányok:

1976 budapesti Körösi Csoma Sándor Gimnáziumban érettségizett.

1978-1982 a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola hallgatója, földrajz szakos általános iskolai tanári és népművelői diplomát szerzett.

1989-1991 a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán vállalkozás és marketing szakon szaküzemgazdász diplomát szerzett.

1991-1994 az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Szociológiai Intézetében  államvizsgázott szociológus és társadalomismeret szakos középiskolai tanárként.

1998-2001 elvégezte a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem  a nemzetközi gazdasági és üzleti kapcsolatok szakát.

2004 a Semmelweis Egyetemen nevelés- és sporttudományi témában PhD fokozatot szerzett.

2007 a Zsigmond Király Főiskola főiskolai tanára.

2007 a Semmelweis Egyetemen c. egyetemi docenssé nevezték ki.

2009-2011. Semmelweis Egyetemen okleveles kézilabda szakedzői diplomát szerzett.

Életút:

1976-1994 Fővárosi vállalatoknál különböző beosztásokban

1994-2007 Országgyűlési képviselő (2002-2006 között bizottsági elnök)

1996-1999 Állami Biztosításfelügyeleti Bizottság, elnök

1996-1997 Fővárosi Gázművek Rt., igazgatóság tagja

1997- 2012 Magyar Olimpiai Bizottság, tag, 2004-2009 alelnök, 2009-2012 elnökségi tag, gazdasági bizottság elnöke

2002-2006 Budapest Főváros, főpolgármester-helyettes

2002-2007 Fővárosi Közgyűlés, tag, 2006-2007 tanácsnok

2003-2007 Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, társelnök, a gazdasági bizottság elnöke, 2006-2007 tag a környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

2007-2010. 12.15.  Fővárosi Gázművek Zrt., vezérigazgató, igazgatóság tagja

2007-2011 a Magyar Gázipari Egyesülés igazgatóságának tagja, 2010-2011. elnök-helyettese

2011- FŐGÁZ Zrt. kiemelt projektmenedzser

Főbb művek:

Állam, civil társdalom, sport; Kossuth Kiadó 2007.

Hobby:

sport, utazás, kézilabda sportágban a masters versenyeken négyszeres magyar, háromszoros Európa- bajnok, négyszeres európa-bajnoki ezüstérmes csapat tagja

Megjelent publikációk és előadások listája

Bakonyi T. (2011.) A labda mindig gömbölyű. Magyar Sporttudományi Szemle.12. évfolyam, 47. szám.  pp. 15-20.
Marton O, Koltai E, Nyakas C, Bakonyi T, Zenteno-Savin T, Kumagai S, Goto S, Radak Z. (2010) Aging and exercise affect the level of protein acetylation and
SIRT1 activity in cerebellum of male rats.  Biogerontology . 11 sz. pp 679-686.
Bakonyi T.(2010.09.28.) Gázipar helyzete,fejlődése,aktuális információk,újdonságok
Megnyitó előadás. 42. Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás. Siófok.
Bakonyi T. (2009.) Kijárás, vagy sport lobbi? Értékmentés és konzerválás a magyar sportban (in A Magyar Sporttudományi Társaság konferenciáján - Peking után Budapest, 2008. november 12-én elhangzott előadás szerkesztett változata) Magyar Sporttudományi Szemle 10. évfolyam 37.sz.  pp. 42-44.
Bakonyi T.(2009.03.07.) A légszesszel eszközölt megvilágítás. Kiállítás-megnyitó előadás. Miskolci Egyetem. Miskolc.
Bakonyi T. (2009.) Szabadidősport-élsport-politika Látvány és valóság 2009-ben (in. Bendiner Nóra : Útban a sportoló nemzet felé) Nemzeti Szabadidősport Szövetség Tanulmánykötet pp. 29-37.
Bakonyi T.(2008.02.20.) A fővárosi gázszolgáltatás hőskora (1856-1910). Kiállítás-megnyító előadás. Budapesti Műszaki Egyetem. OMIKK.Budapest.
Bakonyi T. (2008.) Államszocializmusból az újkapitalizmusba: Átmenetek és átmentések a sportpolitikában Magyarországon. (in Kalokagathia; Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF XLVI. évf.)  2-3. sz. pp. 5-28.
Bakonyi T.(2007.05.22.) Nemzeti sportstratégia. Előadás, vita.BSPSZ. Budapest.
Bakonyi T. (2007.04.05.) Közép-magyarországi régió környezeti célú fejlesztése.  Előadás. Fővárosi Környezeti Konzultációs Fórum. Budapest.
Bakonyi T. (2007.) Budapest sportja a közép-magyarországi régióban. Előadás. Budapesti Sportszövetségek Szövetsége (BSPSZ). Horvátország.
Bakonyi T. (2007.) Állam – civil társadalom - sport, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, pp. 11-179.
Bakonyi T. Ongjert R, Sziklássy M, Bernát M, Tölgyesi V, (2007.04.05.) Környezetvédelmi program felülvizsgálata. Előadás. Fővárosi Környezeti Konzultációs Fórum. Fővárosi Önkormányzat. Budapest.
Bakonyi T. (2006.11.12-14.) Magyarország 2020. Szuburbanizáció hatása az önkormányzatokra. Vita, fórum. III. Kistérségi konferencia. Miskolc-Lillafüred.
Bakonyi T. (2006 11.24.) EU regionális politikájának tükrében: a területi sportági szak- és sportszövetségek és fejlődési lehetőségeik (in: "A sport kapcsolódási lehetőségei a Regionális Operatív Programokhoz - A területi sportági szak- és sportszövetségek helyzete és jövőképe, VII. Nemzetközi Sportszakmai Konferencia, Budapest) Fővárosi Sportzsebkönyvek, Budapest pp. 50-59.
Bakonyi T.(2006.09.15.) Budapest önkormányzatának sporttevékenysége 2002-2006között. Előadás,vita. Horvátország,Porec.
Bakonyi T. (2006.03.24-26.) Konferencia a szabadidősport 2006. évi feladatairól, lehetőségeiről. Előadás. Magyar Szabadidősport Szövetség konferenciája. Budapest.
Bakonyi T., Ongjert R, Bihari G. (2006.01.24.) A budapesti lakótelepek megítélése. Előadás. A Stúdió Metropolitana Urbanisztikai Kutató Központ KHT tanulmányának összefoglaló megállapításai. Budapest.
Bakonyi T. (2005.04.23.) A Népegészségügyi Program test kulturális céljai. Ifjúság és sportpolitika az egészségesebb nemzetért. Előadás. Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete „Összefogás az ifjúság, edzettségéért” jubileumi konferencia. . Budapest.
Bakonyi T., Mészáros P., Szálka M., Balogh I., Garádi I., Molnár L., Fleischer T., Váradi T., Lukács A., Bösze S., Szűcs L., Sohár I., Perger I., Kéthelyi J. (2005.11.29.) A főváros és agglomerációja autómentes, fenntartható közlekedéséért. Előadás. Budapesti Városvédő Egyesület, Magyar Közlekedési Klub. Budapest.
Bakonyi T.,Csanádi Á.,Cseh G.,Asztalos L.,Schvertner J., (2005.11.12.) Civilek a terület –és településfejlesztésben.Nemzeti Fejlesztési Terv-2. Előadás,társadalmi vita. Területfejlesztési civil konferencia. Budapest.
Bakonyi T., Daragáné L., Tóth J., Mészáros J., Farkas Z., (2005.11.07-09.) Önkormányzat és a sport kapcsolata. Előadás Jász-Nagykun-Szolnok megyei Sportszövetségek Szövetsége. Konferencia. Tiszaújváros.
Bakonyi T. (2005.10.15.) A sérültek sportolásáról, főváros lehetőségeiről, a paraolimpiára való felkészülésről. Előadás. Az Oktató Városok Nemzetközi Szövetségének (IAEC) V. Közép-Európai találkozója. Budapest.
Baráth E., Bakonyi T. (2005.09.20.) Budapest lehetne az Európai Technológiai Intézet központja. Közlekedési és szennyvíz projektek a magyar központi régióban. Előadás, háttérbeszélgetés. Budapest.
Bakonyi T.: (2005.07.19.-20.) Budapest autómentes város?. Előadás. V. Nemzetközi konferencia az autómentes városokért. Autómentes világhálózat (World Carfree Network). Budapest.
Bakonyi T. (2005) A 2007-2013. közötti tervezési és pályázati időszak a Közép-magyarországi régióban. Előadás. Az Európai Unió Fővárosainak Szövetsége konferenciája, UCUE . Budapest.
Glatz F., Bakonyi T. (2005.04.29.) A magyarországi Duna-völgy összehangolt fejlesztése. Előadás. Nemzeti Duna-völgy Bizottság. Budapest.
Bakonyi T, Görözdi Gy, Szardelli Gy, Károlyi I, Kolba M, Pálfy S, Dévényi T, Pottyondi P, Patovai D. (2005.01.24.) Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda bővítése a Margitszigeten. Előadás, vita. Építészfórum.Budapest.
Bakonyi T. (2004.) Az Európai Unió fővárosainak 44. közgyűlése képviselet, vitában részvétel. Budapest.
Bakonyi T.: (2004.11.17.) Budapest felsőoktatási sportkoncepciója, sportfinanszírozása.Előadás.  Budapesti felsőoktatás szabadidő- és versenysportja szakmai konferencia. Budapesti Egyetemi- Főiskolai Sportszövetség, MEFS. Budapest.
Bakonyi T. (2004.) Civil álom, politikus állam. Adalékok a civil-sportszervezetek státuszának legújabb kori politika történetéhez Magyarországon, PhD értekezés, Semmelweis Egyetem, Nevelés és Sporttudomány Doktori Iskola. Budapest.
Bakonyi T. (2004): Seeking New Ways and Means in Public Sports Policies in Hungary after Democratic Transformation in 1989-1990 (in: Jerzy Kosiewicz, Kazimierz Obodynski: Axiological Dimensions of Sport - Practical Aspects, Warsaw), pp.120-137.
Bakonyi T. (2004): Lakossági sporttevékenységet szolgáló sportlétesítmények fejlesztése és működtetése (in "Az önkormányzatok sportban betöltött szerepének jövője az EU-tag Magyarországon" V. Nemzetközi Sportszakmai Konferencia, Budapest), Fővárosi Sportzsebkönyvek, Budapest, pp.54-59.
Bakonyi T. – Radák Zs. (2004) High altitude and free radicals Journal of Sports Science and Medicine (2004) 3, pp. 64-69.
Bakonyi T, Schneller I, Baross P, Ikvai-Szabó I. (2004.04.07.) Egy városfejlesztési koncepció élete. Előadás, vita.  Építészfórum. Budapest.
Mészáros T. – Balázs P. – Bakonyi T. – Pajlócz A. – Pál B.- Rednágel J. – Szanyi T. – Szili K. – Vandon L. – Pántya J. – Németh Cs. – Nagy K. – Lóska J. – Baráth E. – Bubik I. – Csontos J. – Dallos Gy. – Farkas S. – Fehér D. – Győrffy-Villám A. – Lázár V. – Radványi R. (2004.05.05.) A ló mint a vidékfejlesztés motorja.Előadás. Országgyűlés Nemzeti Lovas Programot Előkészítő  Eseti Bizottsága. I. Szakmai konferencia. Budapest.
Bakonyi T. (2003.12.16.) Európa Fórum. Bevezető előadás. EUKK. Budapest.
Bakonyi T. (2003.10.17.) Egészségre nevelés és város rehabilitáció. Oktatóvárosok Nemzetközi Szervezete (IAEC) III. Közép-Európai Konferencia. Előadás. Budapest.
Bakonyi T. (2003.10.07.) A sporttörvény módosításairól. Előadás, fórum. Budapest XV. kerületi városháza.
Bakonyi T.(2003.09.23.) Az új sporttörvény módosításairól.Előadás,vita. BSPSZ Budapest.
Bakonyi T. (2003.) Budapest a programban. Partnerkereső és projektmenedzsment szeminárium. Bevezető előadás. Európai Ifjúsági Központ, Budapest
Bakonyi T. (2003): Olimpic Allowance in Hungary, (in The Flame) 2003. 11, pp.25-26.
Bakonyi T.(2003.07.07.)Tájékoztatás a fővárosi sportingatlan fejlesztési elképzelésekről. BSPSZ.Előadás. Budapest.
Bakonyi T. (2003.09.23.) A sporttörvény módosításának szükségszerűsége c. előadás. Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége III. szakmai konferenciája. Nyíregyháza.
Bakonyi T. (2003) Sport és politika (in: Földesiné Szabó Gy. szerk: Sport és Társadalom). Magyar Sporttudományi Társaság. Budapest, pp. 9-54.
Bakonyi T.(2003.05.07.) Előadás az aktuális sportszakmát érintő kérdésekről különös tekintettel az EU csatlakozást érintő sportkérdésekre, a fővárosi sportpályázatokra és az aktuális pénzügyi kérdésekre. BSPSZ. Budapest.
Bakonyi T. (2003) Sport Strategy of Budapest (in: Physical Education and Sports in The Process of Eu Accession" 4Th International Conference on Sport), Budapest, Sport Pocket Books of the Capital, pp. 53-57.
Bakonyi T., T.Glöser, A. von Swinia-Meijerink, Mádi A. (2003.03.03.) Európai parlamenti modell, c. nyitóelőadás. Magyar Nemzeti ülés. Budapest.
Bakonyi T. (2003.02.06.) Egészség és társadalom.  Előadás. Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja.Társadalmi vita. Országház. Budapest.
Bakonyi T. (2003.04.18.) Fővárosi Önkormányzat együttműködési lehetőségei a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) Európai Uniós Vállalkozói Ház és Információs és Képzési Központtal. Megnyitó, előadás. Budapest.
Bakonyi T. (2002) A sportpolitika helyzete és tennivalói.  Magyar Sporttudományi Szemle)  pp. 29-30.
Bakonyi T. (2002) Az iskolai testnevelés és sport fejlesztésének időszerű feladatai (in: "Sport és nevelés, nevelés a sportban. III. Nemzetközi Sportkonferencia).  Fővárosi Sportzsebkönyvek, pp. 19-24. Budapest

Társadalmi, közéleti tisztségek, szerepvállalások

 • Magyar Országgyűlés (1994-2007) képviselő (bizottsági elnök: 2002-2006)
 • Fővárosi Önkormányzat (2002-2007), képviselő, főpolgármester-helyettes: 2002-2006), tanácsnok: 2006-2007)
 • Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (2002-2008), tag (társelnök: 2002-2006), (bizottsági elnök 2007-2008)
 • Magyar Tudományos Akadémia (2004-), köztestületi tag
 • Magyar Olimpiai Bizottság (1997-2012) tag (alelnök: 2004-2008), (elnökségi tag: 2008-2012), gazdasági bizottság elnöke (2008-2012)
 • Magyar Gázipari Egyesülés (2007-2011) IT tag (elnökhelyettes 2009-2011)
 • Magyar Biztosításfelügyeleti Bizottság (1996-1999) elnök

Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség FB tag (2009-2012)

 • Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács (tag: 2005-2006)
 • Nemzeti Duna-völgy Bizottság (NDB) (ügyvezető elnök: 2005- 2006)
 • Wesselényi Miklós Sportközalapitvány (1997-2000)FB-elnök
 • Magyar Akkreditációs Bizottság Tanácsadó Testülete (tag: 2007-2012)
 • Magyar Sporttudományi Társaság (tag: 2004-)
 • Magyar Szociológiai Társaság (tag: 2004-)
 • Vasas SC (elnökségi tag: 2008-2009)
 • Budapest SE (BSE), (elnökségi tag: 2011-2013)
 • Interparlamentáris Unió (1994-2007)
  • magyar nemzeti csoport tagja
  • magyar-észt baráti csoport vezetője

(1997-2007)

 • magyar-lengyel baráti csoport tagja

(1998-2007)

politikai szerepvállalása

1989            az MSZP alapító tagja
1989-1992   a Baloldali Ifjúsági Társulás (BIT) alapító alelnöke
1992-1994   a BIT budapesti elnöke
1994-1996   az MSZP budapesti gazdasági alelnöke
1996-2003    az MSZP budapesti gazdaságpolitikai alelnöke
2003-2008    az MSZP budapesti pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke

1996- az MSZP országos közgazdasági tagozat elnökségi tagja, 1996-2003 között ügyvezető alelnöke
1996- az MSZP országos sporttagozatának tagja,1998-2002 között budapesti elnöke
2011-  az MSZP országos energetikai tagozatának elnökségi tagja

közéleti tevékenységei a sportban

1. Sportolóként

 • 1972-1978 Budapesti Elektromos SE kézilabdázója
 •  
 • 1978. év végén súlyos sportbalesetet szenved
 • kilenc hónapos felépülés után sorkatonai szolgálatra hívják be

sorkatonaként szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset éri

 • Versenyszerű sportolást abba kellett hagynia
 • Senior kézilabdázóként (2003-2013)

5x magyar bajnok

4x Európa-bajnoki ezüstérmes,

3x Európa-bajnok

csapatok tagja.

2. Sportvezetőként

 • 1997-2012      Magyar Olimpiai Bizottság tagja,(2004-2009 alelnök),

(2009-2012 elnökségi tag,a gazdasági bizottság elnök

 • 1978-1984      KÉV- METRÓ RSC elnökségi tag
 • 1999-2000      Soroksári TE elnökségi tag
 • 2007-2009      Vasas SC elnökségi tag
 • 2011-2013      Budapest SE (BSE) elnökségi tag, a női NB1-es kézilabda szakosztály vezetője
 • 1997-2000      Wesselényi Miklós Sportközalapítvány FB elnöke

3. Önkormányzati vezetőként

 • Budapest Főváros Önkormányzatának képviselője (2002-2006, 2006-2007)
 • Budapest főpolgármester-helyettese /többek között a sport felügyelete/ (2002-2006)
 • Budapest környezetvédelmi és sport tanácsnoka (2006-2007)
 • néhány kiemelkedő tevékenység
 • a Városligeti Műjégpálya korszerű jégkészítő technológiai épület felépíttetése és az intézmény, a pályatest EU-pályázatának sikerre vitele
 • a Margitszigeti Atlétikai Sportcentrum felújításának folytatása, a futókör befejezése és felújíttatása
 • a Margitszigeti Hajós Alfréd uszoda felújításában, átépítésében és a sikeres úszó EB megrendezésében való részvétel
 • a Margitszigeti Sportvarázs nevű (54 sportág bemutatkozása) szabadidő sportnapok hagyományteremtésében való vezető részvétel
 • Iharos Sándor közalapítvány a „főváros Gerewich és Wesselényi” alapítványaként üzemelt, amelyről nem politikusok, hanem sportszakemberek döntöttek. Négy éves utánpótlás nevelési programok készültek, a fővárosi szabadidősport mozgalmak pályázati támogatója volt.

4. Szponzorként

Dr. Bakonyi Tibor által vezetett FŐGÁZ Zrt. 2010-ben három évre a MOB Életút program arany fokozatú támogatója lett.

5. Sporttudományban való résztvevőként

 • Semmelweis Egyetem

2004. PhD (Civil álom, politikus állam c. PhD dolgozat)

 • C. egyetemi docens, 2007.

(a doktori iskola óraadója)

 • mesterképzésben: okleveles kézilabda szakedző 2011.
 • Zsigmond Király Főiskola
 • főiskolai tanár, 2007.
 • a sport a jelenkori társadalomban c. kurzus vezetője

6. Politikusként

1994- 2007 országgyűlési képviselő. 1998-2006 az Országgyűlés Ifjúsági és Sportbizottságának tagja, (2002-2006 elnöke),2006-2007 a Sport és Turisztikai bizottság tagja. Az országgyűlési sportlobbi vezető alakja, 513 módosító indítvány, 26 önálló törvényjavaslat, 67 felszólalás kapcsolódik nevéhez. Kiemelve néhány tevékenység:

 • a sportösztöndíj fogalma, helye, adómentessége, a Gerewich és Wesselényi közalapítványok forrásainak háttere, a mindennapos testnevelés napirendben tartása, az óraszámok 2-ről 2,5-re növekedése, az évenkénti költségvetési vitákban a sport növelni tudta forrásait, a sportrendezvények biztonsága, a paralimpiai mozgalom bizottsággá alakítása, stb.
Bakonyi Tibor