Dr. Balogh András

Életrajz

1944-ben született, iskoláit Szegeden és Budapesten végezte. 1962-ben érettségizett az Eötvös József Gimnáziumban, 1967-ben kapott diplomát az ELTE Bölcsészettudományi Karán.

Pályafutása három területre összpontosul: felsőoktatási és tudományos tevékenység, hozzájárulás a magyar külpolitika alakításához, diplomáciai megbízatások teljesítése.

1./ Felsőoktatási és tudományos tevékenység

1968-tól kisebb-nagyobb megszakításokkal az ELTE Új- és Jelenkori Történeti Tanszéke, valamint más magyar és külföldi egyetemek oktatója. 1997-től a tudományok doktora, (mai megnevezéssel a Magyar Tudományos Akadémia doktora), egyetemi tanár. 1997-2005 között, külföldi munkavállalásának időpontjáig tanszékvezető. Fő kutatási területei: nemzetközi kapcsolatok a XX. században és a jelenkorban, nemzeti és nemzeti kisebbségi kérdések, a dél-és délkelet ázsiai gazdaságok és társadalmak kulcskérdései. Fő érdeklődési köre: A nemzeti szuverenitás és a globalizáció viszonya.

Oktatás- és tudományszervezésben: az új és jelenkori egyetemes történeti doktori iskola alapítója és a tudományterületet művelő doktoranduszok munkájának irányítója. 1998-2005-ig az MTA IX. osztálya mellett működő Nemzetközi Tanulmányok Bizottsága elnöke. Több mint egy tucat hazai és külföldi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja vagy elnöke az elmúlt években.

Több mint 150 tanulmány és könyv szerzője.

 Nyelvismeret: angol, orosz, spanyol, francia.

2./ Hozzájárulás a magyar külpolitika alakításához

Az oktatás, kutatás és publikálás mellett folyamatosan részt vett a külpolitikai gyakorlatot segítő elemzések és értékelések elkészítésében. 1976-83 között az MSZMP KB Külügyi Osztályához kapcsolódó külügyi konzultáns. 1994-99 között a Magyar Külügyi Intézet főigazgatója, ebben a minőségben Magyarország Uniós és NATO csatlakozását segítő munkálatok egyik résztvevője. 1996-1999 között az uniós csatlakozást előkészítő, kormány mellett működő Integrációs Stratégiai Munkacsoport külpolitikai és nemzeti kisebbségi koordinátora. 2002-2004 között a miniszterelnök külpolitikai stratégiai főtanácsadója.

3./ Diplomáciai megbízatások

Az elmúlt két évtizedben nemzetközi tanácskozások aktív résztvevője. Hosszabb távú diplomáciai megbízatásokat az 1990-es évek elején, valamint 2005-től a mai napig nagyköveti minőségben látott el. Egyik vezetője az európai és ázsiai kormányközi együttműködés intézményének, a szingapúri székhelyű Ázsia-Európa Alapítványnak (ASEF). Az intézmény egyik kormányzója, majd elnöke, jelenleg végrehajtó bizottsági tagja.

Balogh András

Kapcsolat

Cím 1073 Budapest, Erzsébet körút 40-42. fsz. I-1.
Telefonszám +36 1 222 6797

 


Kapcsolódó cikkek, videók

Demokratikus eszközökkel állítjuk vissza a köztársaságot

Demokratikus eszközökkel állítjuk vissza a köztársaságot

Méltósággal és demokratikus eszközökkel állítjuk vissza a köztársaságot - mondta Tóbiás József szombaton Budapesten a Magyar Köztársaságra emlékező kőnél.

2015-01-31 16:16 MTI/mszp.hu