Bókay Endre

Életrajz

1954. május.25-én Pécsen született. Nős, felesége tanár, két gyermekük született. A Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett (1972) Pécsett. Az érettségi után fizikai munkakörben dolgozott, illetve két éves katonai szolgálatot teljesített. A Pécsi Tanárképző Főiskolán, magyar-történelem szakos (1975-1979) tanári diplomát, ezt követően Budapesten, az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, történelem szakon, középiskolai tanári diplomát (1983) szerzett. Az Apáczai Csere János Nevelési Központban kezdte pályáját tanárként (1979). majd kutatási osztályvezetőként az egész intézményt átfogó pedagógiai kísérleteket vezetett (1981-87). 1987-ben egy pályázat keretében elnyerte a Janus Pannonius Tudományegyetem BTK kollégiumának igazgatója címét, később az egyetemi kollégiumok főigazgatójává nevezték ki. Közben az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Jogi Karán politológusi diplomát szerzett ( 1995) , és a Janus Pannonius Tudományegyetemen a - A magyar politológiai gondolkodás története c. tárgyat óraadóként oktatta. Tagja a Magyar Politológiai Társaságnak (1993). Az egyetem vezetésének felkérésére, igazgató társaival közösen átszervezték a kollégiumi rendszer gazdasági üzemeltetését, létrehozták a Négy Kollégium kft-t, melynek ügyvezetőjeként dolgozik 1997 óta. 1996-tól MSZP-tag, 1998-tól az MSZP Pécs Városi Szervezetének elnökségi, 2000-től az MSZP Országos Választmányának tagja. 1998. évi önkormányzati választásokon bekerült a Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésébe, ahol a Lakásfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság elnökévé, illetve az Oktatási Bizottság tagjává választották. 2000-től a város MSZP frakciójának vezetője. 2002-ben a közgyűlés tagjává választották, ahol frakcióvezetői, illetve a Lakásfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság elnöki teendői mellett a - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - és a Külügyi, Európai Integrációs és Informatikai Bizottság tagjának is megválasztották.

Bókay Endre

Kapcsolat

E-mail cím baranya@mszp.hu