Dr. Katona Tamás


Tisztségek

Életrajz

Dr. Katona Tamás okleveles matematikus, a demográfia tudomány kandidátusa, a közgazdaságtudomány habilitált doktora.

1967-től a Leningrádi Tudományegyetemen végzi tanulmányait. Szakmai pályája a közigazgatáshoz és az egyetemi oktatáshoz kötődik.

1990-ig a KSH-ban dolgozik, a Népességtudományi Kutató Intézet tudományos munkatársa, majd a Népességnyilvántartó Hivatal főosztályvezetője, hivatalvezető helyettese. Ezt követően 5 évig a BM Adatfeldolgozó Hivatal helyettes vezetője, illetve megbízott vezetője. 1995 és 1998 között a Központi Statisztikai Hivatal elnöke.
2003-tól másfél évig a miniszterelnök helyettes kabinetfőnöke, majd kabinetfőnöke. 2004 és 2010 májusa között a pénzügyi igazgatásban dolgozik; a PM politikai, illetve közigazgatási államtitkára, két és fél évig a Magyar Államkincstár elnöke, 2009-től egy évig ismét a PM államtitkára.

1974 óta egyetemi oktató, statisztikát, demográfiát, jogi informatikát tanít a közgazdász- és jogászképzésben. 1999-től egyetemi tanár, 1996. óta a Szegedi Tudományegyetem Statisztikai és Demográfiai Tanszékének vezetője. 1999. óta oktat a doktorképzésben, tagja az Egyetemi Doktori Tanácsnak, a közgazdaságtudományi habilitációs bizottságnak.

Mintegy 50 publikációja jelent meg.  A tudományos kutatás és az oktatás mellett részt vesz a hazai és nemzetközi tudományos közéletben. Tagja a Nemzetközi Statisztikai Intézetnek, a Magyar Tudományos Akadémia Demográfiai Bizottságának, alelnöke a Statisztikai Bizottságnak. Tudományos közéleti tevékenységéért 1987-ben Fényes Elek Emlékérmet kapott, 1998-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetésben részesült.

1989. óta az MSZP tagja. 1990-ben elnöke volt a Budapesti II. kerületi szervezetnek, tagja volt a Választmánynak. A Budapesti XII. kerületi szervezet elnöke.

2014. szeptember 17-től 2016 júliusáig az MSZP pártigazgatója.

Katona Tamás

Kapcsolat

Cím 1114 Budapest, Villányi út 11-13.
Telefonszám +36 1 222 6797

 


Kapcsolódó cikkek, videók

Van pénz fizetésemelésre!

Van pénz fizetésemelésre!
Érvek a foglalkoztatás bővítésére, a bérköltségek csökkentésére és a fizetések emelésére tervezett intézkedések mellett
2015-10-28 14:03 mszp.hu

Helyzetkép 2015. július – augusztus

Helyzetkép 2015. július – augusztus
A globális gazdaságban az első félévben a várakozásokhoz közelálló folyamatokat regisztrált a statisztika. A világpolitikában némileg nőtt a regionális konfliktusokból eredő kockázat, de ez eddig nem érintette jelentősen a külkereskedelem dinamikáját. A nyersanyagok és különösen az energiahordozók tartósan alacsony ára – úgy tűnik – átrendeződést indíthat el a világgazdaságban. Amennyiben ez a tendencia fennmarad, a fejlett országok inkább a kedvezményezettek körébe, míg több, eddig magas dinamikát felmutató – energiahordozókat exportáló – fejlődő ország kedvezőtlenebb helyzetbe kerülhet. Külön kérdés az élelmiszerárak alakulása. A hosszabb ideje érvényesülő alacsony árszint a fejlődő országok többsége számára kedvező helyzetet teremt.
2015-10-16 09:49 mszp.hu

Helyzetkép - 2015. június – július

Helyzetkép - 2015. június – július
Gazdasági növekedés
2015-09-27 06:40 mszp.hu

Helyzetkép - 2015. május–június

Helyzetkép - 2015. május–június

Az idei év elején alapvetően pozitívak voltak a globális gazdaság növekedésére készült prognózisok. Az előző két évhez hasonló, annál valamivel kedvezőbb gazdasági bővülést vártak, a fennálló politikai kockázatok, és a több helyen is éles regionális konfliktusok ellenére. Ehhez alapvetően hozzájárulnak az alacsony energia- és a mérséklődő nyersanyagárak, noha ez nem minden ország számára kedvező. Az első hónapok nem mindenben igazolták a gazdasági növekedésre vonatkozó várakozásokat. A világgazdaságban jelentős kockázatot jelent a kínai gazdaság bizonyos feszültségeinek kiéleződése, amely érzékelhető gondokat okoz a kínai pénzügyi rendszerben, a beruházásoknál, és érinti a kínai importot is. Mivel ma már Kína a világ második legnagyobb gazdasága, értelemszerűen komoly hatással van a partnereire.

2015-08-19 10:25 mszp.hu

Helyzetkép - így áll most a gazdaság

Helyzetkép - így áll most a gazdaság

Az idei év elején – a regionális feszültségek ellenére is – folytatódtak a kedvezőnek tekinthető tendenciák a világgazdaságban. A nyersanyagárak továbbra is mérséklődő pályán vannak, és egyelőre az energiaárak is lényegesen alacsonyabbak a két évvel korábbiaknál. A globális gazdaság növekedési kilátásai valamelyest kedvezőbbek a tavalyinál, ezen belül pedig a fejlett országokban érzékelhetően nő a dinamika.

2015-07-07 09:11 mszp.hu

Ez a helyzet a gazdaságban, 2015. március-április

Ez a helyzet a gazdaságban, 2015. március-április

A múlt évben – regionális konfliktusokkal és lokális válságokkal terhelt időszakban – némileg emelkedett a gazdasági növekedés dinamikája, a globális gazdaság 3,3%-kal bővült. Az idei évben ez a tendencia folytatódott, és az első negyedévben mért teljesítmény alapján reálisnak tekinthető a Nemzetközi Valutaalap prognózisa, amely a világgazdaság ez évi várható bővülésének ütemét 3,5%-ban határozta meg.

2015-06-12 10:33 mszp.hu

Helyzetkép 2015. február – március

Helyzetkép 2015. február – március

A múlt évben a sokszor ellentétes hatások ellenére némileg javultak a globális gazdaság növekedési kilátásai. Az előző évinél kissé kedvezőbb konjunkturális hatások eredményeképpen a világgazdaság teljesítménye – a 2013. évivel megegyezően – 3,3%-kal bővült, míg ebben az évben meghaladhatja a 3,5%-ot, és az IMF prognózis szerint jövőre a dinamika 3,8%-ra emelkedhet.

2015-05-13 09:37 mszp.hu

Áprilisi helyzetkép – így áll a gazdaság

Áprilisi helyzetkép – így áll a gazdaság

A múlt évben sokféle hatás érte a globális gazdaságot; több tényező is kedvezőtlenül hatott a fejlődési lehetőségekre. Viszonylag sok regionális konfliktus jelentett erőteljes fékező tényezőt, és az energiaárak zuhanása is eltérően érintette az egyes gazdaságokat.

2015-04-15 11:30 mszp.hu

Ez a helyzet a gazdaságban

Ez a helyzet a gazdaságban

A múlt évben ellentétes tendenciák hatottak a globális gazdaságra. Érzékeny területeken bontakoztak ki újabb, illetve erősödtek fel korábbi regionális konfliktusok.

2015-03-17 17:20 mszp.hu

Helyzetkép - 2014. október - november

Helyzetkép - 2014. október - november

A múlt évről eddig megismert adatok alapján látható, hogy az elhúzódó regionális krízisek befolyással vannak a gazdasági növekedésre. Nem alaptalanul váltak pesszimistábbá az év közben készült prognózisok. A globális gazdaság növekedése előzetes számítások szerint 3,2-3,4% lehetett, míg a fejlett országoké valószínűleg nem érte el a 2%-ot, feltehetően 1-2 tizedponttal az alatt maradt. Ezen belül az Amerikai Egyesült Államok bruttó hazai terméke feltehetően 2%-ot meghaladó ütemben, 2,2-2,3%-kal bővült, míg az Európai Unió gazdasági teljesítménye 1,2-1,3%-kal nőtt. Ennél is szerényebb mértékben, minden bizonnyal 1%-ot sem elérő dinamikával fejlődött az eurózóna gazdasága: a GDP vélelmezetten csupán 0,7-0,8%-kal emelkedett.

2015-01-21 12:40 mszp.hu