Teremtsünk összetartó Magyarországot!

Pontosan tudjuk, milyen lenne az összetartó Magyarország, milyen lenne az a másik haza, ami ma is benne van az ország adottságaiban.

Az ide vezető útitervet foglalja össze a Rendszerváltást! program.

A jó politika az emberekről, a mindennapokról, az életről, a hazáról szól. Világos a hitünk: minden ember egyenlőnek születik. Minden magyart megillet a jólét, a fejlődés és a boldogulás esélye. Ezért kell új alapokra helyeznünk a politikát:

 • meg kell hallgatnunk, és meg kell értenünk egymást,
 • új esélyeket kell nyitnunk a jobb életért,
 • a tehetősebbeknek pedig nagyobb mértékben kell hozzájárulniuk az ország építéséhez.


Újból meg kell teremteni a szabadságot, a jogbiztonságot és a demokráciát Magyarországon.

 • Fel kell szabadítani az igazságszolgáltatás intézményrendszerét a kormány befolyása alól
 • Helyre kell állítani az önszerveződés, a tudomány, az oktatás, a művészet szabadságát és függetlenségét
 • Fel kell szabadítani a nyilvánosságot, kiépíteni a sajtó- és szólásszabadságot, elszámoltatni és leépíteni a kormányzati visszaéléssel felépített propagandarendszert
 • Újra köztársasággá kell szerveznünk hazánkat

Meg kell szüntetni a társadalmi igazságtalanságokat, és meg kell teremteni az esélyegyenlőséget.

Egyetlen gyermek jövőjét sem határozhatja meg születési helye és családi viszonyai, mindenkinek esélyt kell kapnia a boldogulásra, az új, XXI. századi tudás és képességek elérésére

 • Meg kell gyógyítani az egészségügyet, hogy magas színvonalon láthassa el feladatát
 • Mindenkinek méltó, tisztességes otthonhoz kell jutnia
 • Igazságos, valódi nyugdíjrendszer kell, ami olyan nyugdíjat biztosít, amely a gazdasági fejlődéssel együtt járó életszínvonal emelkedést tesz lehetővé
 • Fel kell számolni az oligarchák állam-biztosította előjogait, a korrupcióval szerzett vagyonokkal el kell számolni, a leggazdagabbaktól pedig többletfelelősséget kell elvárni

Feladatunk a környezetünk kizsákmányolásának megszüntetése, valamint a klímaigazságosság érvényre juttatása.

 • Ha minden így marad, bolygónk egy emberöltőn belül radikálisan rosszabb állapotba kerül. Ez az emberiség közös felelőssége
 • Csökkentenünk kell Magyarország energiafelhasználását, ezért szigetelni, hatékonyabbá tenni otthonainkat, közvetlen támogató programot kell szervezni az energiapazarló magyar otthonok átalakítására
 • Fejleszteni kell a hatékonyabb energiafelhasználású tömegközlekedésünket
 • Fejlesztenünk kell a kisebb környezeti terhelést eredményező iparágakat, támogatnunk kell a magyar tudomány ebbe az irányba ható fejlesztéseit

A Rendszerváltást! nem pusztán szakpolitikai ötletek gyűjteménye, sokkal több: új út, új filozófia a kormányzásban.

A megosztottság helyett csak egy összetartó Magyarország lehet képes mindenkinek esélyt kínálni. Csak egy összetartó Magyarország tudja meghaladni a mai kormányzás autokrata rendszerét és demokráciát, fejlődést jólétet teremteni hazánkban.

Támogatod? Írd alá!
Megjegyzés: A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.

Adatkezelési hozzájárulás: Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti űrlapon megadott személyes adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény („Info törvény”, 2011. évi CXII.) valamint a 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet („GDPR rendelet”) előírásai szerint a Magyar Szocialista Párt (1114 Budapest Villányi út 11-13.) kezelje. Telefonon vagy levélben, lakcímem, elektronikus levélcímem vagy telefonszámom felhasználásával információcsere céljából kapcsolatot tartson mindaddig, amíg e hozzájárulásomat vissza nem vonom. A fenti postacímen, vagy az adatvé[email protected] email címen, vagy a 06-1-222-6797 telefonszámon kérhetem adataim változtatását vagy törlését. Ha az adatkezelés jogszerűségét kifogásolom, panaszt emelhetek személyes adataim kezelése ellen, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy bírósághoz fordulhatok. (NAIH: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, tel: +3613911400, fax: +3613911410, ugyfelszolgalat@naih.hu)