A Magyar Szocialista Párt...

...mint szociáldemokrata párt a magyarság történelme során felhalmozódott nemzeti és baloldali értékek, társadalmi célok örököse és letéteményese.

...olyan társadalom megteremtését tartja céljának, amely a szabadság, az egyenlőség, az igazságosság és a szolidaritás értékein alapul. Törekvéseit a társadalom többségének támogatásával, a természeti és az épített környezetért viselt felelosséggel kívánja megvalósítani.

...tagja a Szocialista Internacionálénak, társult tagja az Európai Szocialisták Pártjának, mint ilyen segíti Magyarország beilleszkedését az Európai Unió közösségébe. Mindezek során képviseli a nemzet érdekeit, óvja a magyar kultúrát, a magyarság önazonosságát.

...vállalja a munkavállalók, valamint mindazok érdekeinek politikai képviseletét, akik azonosulnak a párt értékeivel és céljaival. Küzd a szegénység és az elmaradottság felszámolásáért, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséért.

...alapvető célja, hogy mindenkinek legyen lehetősége és esélye élete minőségének javítására, a korszerű tudás megszerzésére és hasznosítására, hogy minden ember olyan közösségben élhessen, ahol sorsát tudása és teljesítménye határozza meg.

 

Elérhetőség


1114 Budapest, Villányi út 11-13.
Telefon: 1-222-6797
Email: [email protected]
Webmester: [email protected]