MSZP Turai Helyi SzervezetVezetőség


Könczöl István

elnök