Energetikai Tagozat


A Magyar Szocialista Párt Energetikai Tagozata 2011. februárjában alakult meg abból a célból, hogy elemző és javaslattevő munkával segítséget nyújtson az MSZP szervei és szervezetei számára a szakmapolitikai tevékenységükhöz, valamint érdemben hozzájáruljon a párt energiapolitikai álláspontjának kialakításához, segítséget nyújtson annak képviseletében, népszerűsítésében. E célok érvényre juttatása és megvalósítása aktív szakmai párbeszédet feltételez mind a párt szervezeti keretei között működő más szervezetekkel, mind a párton kívüli érdekképviseleti, és más szakmai és civil szerveződésekkel.

Az energiaellátás stratégiai problémáinak megoldása eminens kötelessége minden felelős politikai tényezőnek. Az olyan politikai erő, amely nem rendelkezik koherens energiapolitikai koncepcióval, érdemben veszélyeztetheti Magyarország jövőjét, ha döntési helyzetbe kerül. A magyar nemzetgazdaság fejlődésének biztosításához kiszámítható, tervezhető, az ellátásbiztonság, fenntarthatóság és a versenyképesség céljait szem előtt tartó energiapolitikán alapuló döntésekre és cselekvésekre van szükség. A jó gazdaságpolitika alapja a jó energiapolitika.

Az MSZP Energetikai Tagozata az Alapszabályában az alábbi stratégiai célokat jelölte meg:

  1. elemző munkával segítségnyújtás az MSZP szerveinek és szervezeteinek a megalapozott szakmapolitikai tevékenységükhöz,
  2. javaslattevő munkával az MSZP energiapolitikai – és ezen keresztül gazdaságpolitikai - programjának és döntéseinek befolyásolása,
  3. MSZP szervezeti formáin belül a tagozatban résztvevő tagok szakmai véleményeinek és törekvéseinek megjelenítése és képviselete,
  4. a párt kapcsolatainak a megfelelő társadalmi szervezetekkel és mozgalmakkal történő elősegítése.

Az MSZP Energetikai Tagozatának jelenlegi tagjait gazdaság- és energiapolitikusok, ágazati szakemberek, ágazati szakértők és a terület iránt érdeklődő és a párt szakmai és politikai sikeréért tenni kívánó emberek alkotják. Az Országos Energetikai Tagozatnak 17 megyében vannak önálló tagozatai.

Energetikai Tagozat

Kapcsolat

Cím 1114 Budapest, Villányi út 11-13.
Telefonszám +36 1 222 6797
E-mail cím info@mszp.hu

Vezetőség


Miklós László

elnök