Közigazgatási és IT Tagozat


Az MSZP Közigazgatási és IT Tagozat országos szakmapolitikai tagozat. Közel hetven tagunk van.

Tagozatunk célja, hogy:

  • az informatika adta lehetőségek tudatos alkalmazásával elősegítse a Magyar Szocialista Párt céljainak megvalósulását, hozzájáruljon a Párt modernizációjához;
  • szakmapolitikai állásfoglalásaival alkotó módon hozzájáruljon a Párt cselekvési és választási programjaihoz;
  • támogassa Magyarország modernizációs törekvéseit;
  • javaslatot tegyen Magyarország innovációs és informatikai programjának tartalmára;
  • együttműködjön az MSZP parlamenti frakciójával;
  • javaslataival hozzájáruljon a társadalmi esélyegyenlőség növekedéséhez    

A tagozat népszerűsíti az informatika lehetőségeit és alkalmazását, javaslataival hozzá kíván járulni a társadalmi esélyegyenlőség  növekedéséhez. A tagozat céljai érdekében elő kívánja segíteni: a társadalmi és technológiai fejlődés mellett elkötelezett baloldali közösségek létrehozását; a Párt innovációs és informatikai programjának kidolgozását, annak végrehajtását;  a köz és az egyén javát egyaránt szolgáló, értékeinket őrző, jövőnket szolgáló, élhető, tudásalapú társadalom létrehozását; az informatikai írástudás gyors terjedését - különös tekintettel a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra;  az ország innovatív tartalékainak hatékony kihasználását, az ezzel kapcsolatos feladatok megfogalmazását és eredményes megvalósítását; Magyarország integrálódását az Európai Unió közigazgatás- és társadalomfejlesztést szolgáló programjaiba.

Közigazgatási és IT Tagozat

Kapcsolat

Cím 1114 Budapest, Villányi út 11-13.
Telefonszám +36 1 222 6797
E-mail cím ferenc.baja@mszp.hu