Kül- és Nemzetpolitikai Tagozat


Az MSZP Külpolitikai és Nemzetpolitikai Tagozata – korábbi nevén 1990-2002 között Közép- és Kelet-európai Tagozata, valamint 2002-2006 között Nemzetpolitikai Tagozata – egy baloldali szellemi műhely. A Tagozat fennállásának 20 éve alatt munkájában a magyar szellemi élet legkiválóbb személyiségei vettek részt, baloldali, liberális, polgári jobboldali politikai szakértők, személyiségek, független értelmiségiek, határon túli és hazai kisebbségi vezetők. A tagozati vitákat, konferenciákat a kül-, kisebbség- és nemzetpolitika baloldali formálásának, alakulásának igényén túl egy átfogó stratégiai gondolkodás jellemezte. Gondolkodásunkat széles társadalmi konszenzusa való törekvés jellemzi. Hiszen mind a három politika csak nemzeti konszenzus esetén lehet nemzetközileg igazán hatékony.

A szellemi műhelyben kiválóan felkészült, tapasztalt diplomaták, egyetemi oktatók, kisebbségi szakértők, gazdasági szakemberek tevékenykednek. A számok nyelvére fordítva, 20 év alatt 150 előadó szerepelt rendezvényeinken.

1990 után, a rendszerváltást követően teljesen átrendeződött Európa politikai térképe. Különösen igaz ez a Varsói Szerződés, a KGST megszűnése, a Szovjetunió, Csehszlovákia és Jugoszlávia széthullása, a bipoláris világ megszűnte után. Alapvetően új helyzetet jelentett ez Magyarország és a térség számára a NATO és az Európai Unió kibővítése.

A Tagozat egész tevékenysége során különös figyelmet fordított Közép- és Kelet-Európa, Oroszország, Ukrajna, a nemzeti kisebbségek, a határon túli magyarok problémáira. Folyamatosan foglalkozott az európai és magyar szociáldemokrácia alakulásával is. Az elmúlt években a magyar külpolitikai stratégia megalkotásának keretében kitágította vizsgálódási körét Kínára, Indiára, átfogóan az Európán kívüli világra is.

2011-ben a magyar baloldal megújítása, az MSZP és a nemzeti kérdés újrafogalmazása egyik fontos feladatunk. Célunk továbbá, hogy az államigazgatásból eltávolított nagyköveteket, külügyes szakértőket bevonjuk a munkánkba, a magyar külpolitikáról, az ország nemzetközi megítéléséről szóló elemzésekbe. Intenzíven foglalkozunk az európai szociáldemokrácia helyzetévek, a térvesztés okaival. Kiemelten fontos feladatunkká vált a témáink iránt érdeklődő fiatal nemzedék munkánkba történő bevonása. A következő időszakban az internet nyújtotta lehetőségek kihasználásával szélesítjük a munkánkba bekapcsolódók körét, továbbá megteremtjük a gyakoribb, interaktív kapcsolattartás lehetőségét.

Kül- és Nemzetpolitikai Tagozat

Kapcsolat

Cím 1114 Budapest, Villányi út 11-13.

Vezetőség
Kapcsolódó cikkek, videók

Magyarország csatlakozik-e a "szuper-Európához"?

Magyarország csatlakozik-e a "szuper-Európához"?
Ujhelyi István levélben fordul a parlamenti képviselővel rendelkező pártok vezetőihez, akiktől arra vár választ, hogy pártjuk támogatja-e az egységesülő "szuper-Európához" és az eurózónához való csatlakozást.
2017-09-01 14:23 MTI/mszp.hu

Van magyar jövő!

Van magyar jövő!

Az MSZP Kül- és Nemzetpolitikai tagozatának kiáltványa.

2013-12-27 15:37

A demokratikus ellenzék részéről hiteles nemzeti alternatívát!

A demokratikus ellenzék részéről hiteles nemzeti alternatívát!

Az MSZP Kül- és Nemzetpolitikai, korábbi nevén Közép- és Kelet-Európa Tagozata 2013. december 27-én rendkívüli ülést tartott, amelyen elfogadták a „Van magyar jövő” elnevezésű kiáltványt.

2013-12-27 15:14

Magyarország az Európai Unió fekete báránya lett

Magyarország az Európai Unió fekete báránya lett
2011-01-08 17:10