Kulturális és Közművelődési Tagozat


Fontosnak tartjuk, hogy a kultúra széleskörű értelmezéséből adódóan értékőrzői, fejlesztői és közvetítői legyünk a baloldali értékeknek, a kultúra társadalmi-gazdasági fejlődésre gyakorolt meghatározó szerepének.

Részt veszünk az MSZP kulturális programjának kialakításában és megvalósításában, különös tekintettel az ágazati politikára, a kultúra és a közművelődés területén, illetve a kulturális és közművelődési ágazat aktív és korábbi munkatársai érdekeinek érvényesítésére kiemelten a kultúra, a közművelődés területén.

Fontossá, elfogadottá, népszerűvé kívánjuk tenni a kulturális szakemberek közéleti szerepvállalását, ezáltal is erősíteni szeretnénk az ágazatban dolgozók szakmai presztízsét, tekintélyét.

Együttműködünk és párbeszédet folytatunk a civil szerveződésekkel, elsősorban az ágazati érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezetekkel.
Erősíteni akarjuk az MSZP társadalmi kapcsolatrendszerét az országos szervezet kiépítésével és működtetésével.

A folyamatos szakmapolitikai kommunikáció és a rendszeres szervezeti élet keretei között hozzá kívánunk járulni ahhoz, hogy a kulturális és közművelődés területén dolgozó értelmiség egyre több tagja vállaljon közéleti szerepet, az MSZP által képviselt értékekkel összhangban.

Kulturális és Közművelődési Tagozat

Kapcsolat

Cím 1073 Budapest, Erzsébet körút 40-42. fsz. I-1.
Telefonszám +36 1 222 6797
E-mail cím gabor.brody@mszp.hu

Vezetőség


Horváth György

alelnök