Országos Etikai és Egyeztető Bizottság


  • biztosítja, hogy a párt az alapszabálynak megfelelően tevékenykedjen, elősegíti az alapszabály egységes értelmezését;
  • elősegíti, hogy a tagok - különös figyelemmel a tisztségviselőkre és a köztisztséget betöltőkre - életvitelükben, politikai tevékenységükben kövessék a párt erkölcsi normáit. Eljár minden olyan esetben, amikor bármely szervezet, testület vagy tag tevékenységében a párt erkölcsi elveit sértő, annak politikai kárt okozó magatartást vagy mulasztást tapasztal.
  • őrködik a párttagok jogainak érvényesülésén;
  • közreműködik a párton belüli konfliktusok megszüntetésében;
  • állást foglal, illetőleg ajánlásokat bocsát ki az alapszabály egységes értelmezésének és végrehajtásának elősegítésére.
Országos Etikai és Egyeztető Bizottság

Kapcsolat

Cím 1073 Budapest, Erzsébet körút 40-42. fsz. I-1.
Telefonszám +36 1 222 6797
E-mail cím oeeb@mszp.hu

Vezetőség


Bóbics Lajos

tag
Fábián György

Dr. Fábián György

tag

Dr. Fekete Antal

tag

Dr. Fercs János

tag

Dr. Galambos György

tag

Kiss Barnabás

tag

Dr. László Győző

tag

Ökrös László

tag

Pelikán Lajos

tag

Pinczehelyi Tamás

tag

Pusztai István

tag

Dr. Schmidt József

tag

Dr. Szabadkai József

tag

Tirpák Andrásné

tag

Turbuk István

tag