Programtanács


Programtanács vagy más hasonló funkciójú testület a legtöbb nyugat-európai szociáldemokrata pártban működik. Az MSZP 2010 nyarán hozott kongresszusi határozatot a mi Programtanácsunk létrehozásáról.

Olyan stratégiai műhelyt akartunk életre hívni, amelyik jeles kutatók, tudósok, szakértők részvételével hozzájárul a baloldal programjának, teendőinek elvi- ideológiai megalapozásához, annak állandó aktualizálásához, politikai gyakorlatunknak a baloldali értékekhez való folyamatos hozzáméréséhez, és ha kell, korrekciójához. Az ilyen testületek tehát úgy működnek, mint az autóban a GPS: segítenek az irányt jelezni, mutatják az útvonal- alternatívákat, és jelzik, ha korrigálni, módosítani kell. Nyilván mindezt nem csak saját bölcsességükből teszik, hanem nyomon követik a nemzetközi szociáldemokrácia útkeresését és vitáit is.

A Programtanács tehát nem állít össze kész választási programot, vagy újabb alapérték-dokumentumot a párt helyett, és nem készíti el a tagozatok, szakmai közösségek feladatát elvonva a részletes szakmai programokat sem. A dolga az, hogy a tudományok és a társadalomkutatás oldaláról nézve megjelölje azokat a legfontosabb csomópontokat, kérdésköröket, amelyekben egy korszerű baloldali pártnak nem elég a kritikára vállalkoznia, hanem önálló álláspontot kell kidolgoznia, amely kiindulási pontot jelenthet a szakpolitikák számára. Nyilván feladata az is, hogy ezeket a kérdésköröket, társadalmi konfliktusokat és dilemmákat megvitatva sarokpontokat, téziseket, választható alternatívákat fogalmazzon meg a párt számára.

A Programtanács tagjai ezért jeles társadalomkutatók, tudósok, közgazdászok, politológusok, szociológusok, filozófusok. Többségükben nem párttagok (bár természetesen ez nem kizáró ok), de a baloldali demokratikus gondolkodás képviselői. A munkába többen alkalmilag, egy-egy téma szakértőjeként kapcsolódnak be. A Programtanács ülésein egy-egy stratégiai kérdés kerül megvitatásra.A vitában kialakult legfontosabb tézisekről írásos összefoglaló készül. Az egyes témák összefoglalójából áll majd össze egy olyan vitaanyag, amely a baloldal társadalomképét, legfontosabb társadalompolitikai teendőinek irányát foglalja össze.

Mielőtt azonban a vitaanyag összeállna, szükség volna az ilyen kérdések iránt érdeklődők véleményére, tapasztalataira és elgondolásaira is. Ezért szeretnénk az eddigi tanácskozások összefoglalóját most a párton belül nyilvánossá tenni, ezt tervezzük a későbbi konzultációk eredményével is. Nagy segítséget jelentene, ha minél többen bekapcsolódnának a közös gondolkodásba. Ennek legegyszerűbb formája, ha írásban kapunk véleményt vagy akár végiggondolásra ajánlott kérdéseket az kapcsolat adatoknál látható e-mail címre. De természetesen szívesen vesszük azt is, ha egy-egy fontos témát vitára tűznek ki egy pártszervezetben vagy más pártközösségben. Ez esetben igyekszünk vitaindító szakembert is biztosítani.

Segítsetek tehát közösen gondolkodni pl. azokról a kérdésekről, amelyek a mellékelt összefoglalókban olvashatók.

Lendvai Ildikó
a Programtanács elnöke

Programtanács

Kapcsolat

Cím 1114 Budapest, Villányi út 11-13.
Telefonszám +36 1 222 6797
E-mail cím info@mszp.hu