Testületek

A Magyar Szocialista Párt legfelsőbb döntéshozó szerveinek vezetői, tagsága és hatásköreinek ismertetése.