A munka világáról nem lehet annak szereplői nélkül beszélni

A résztvevők a társadalmi érdekegyeztetés, szakszervezetek és érdekképviseletek új szerepköréről a valódi érdekképviselet megteremtésének útjairól és lehetőségeiről, valamit a képzés-, szakképzés rendszerének kihívásairól értekeztek.

A tárgyalássorozaton résztvevőként megjelentek a Demokratikus Koalíció (DK), a Magyarországi Munkáspárt 2006, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP), a Szövetségben, Együtt Magyarországért Párt (SZEM), a HÍD a Demokráciáért Egyesület, a Vállalkozók Szövetsége (VSZ) képviselői.

A jelenlévő szervezetek képviselői egyetértenek abba, hogy a munka világáról nem lehet annak szereplői nélkül beszélni, problémáikra megoldást találni. Így a munkavállalók és munkáltatók szervezeteivel felveszik a kapcsolatot és a tavasz folyamán egy közös megbeszélésre és vitára invitálják az összes érintettet, a tárgyalássorozat lezárását követően. Ezzel is jelezve, hogy az ellenzéki szervezetek már most komolyan veszik a valódi párbeszéd fontosságát.

A tárgyaló partnerek elfogadhatatlannak tartják a kormányzat azon lépéseit, amelyekkel saját politikai igényeiknek megfelelően átalakították a több mint húsz évre visszatekintő háromoldalú hazai érdekegyeztetés rendszerét, kiürítette azt és ezzel megfosztotta a munkavállalókat az őket megillető jogos érdekvédelemtől.

A magyar képzés-, szakképzés, valamint az oktatás területén történő tudatos kormányzati rombolás eredményeként egyre gyengébb tudással kerülnek ki a fiatalok és a tanulni vágyók a munkaerőpiacra, aminek hosszú távon beláthatatlan következményei vannak és lesznek. Érthetetlen, hogy a kormányzat tudatosan miért mond le a fiatal nemzedékekről, miért vonja el a tanuláshoz való lehetőséget és miért lehetetleníti el a tényleges tudás megszerzését.

A tárgyalófelek az érdekegyeztetés területén egyetértenek abban, hogy:
- elengedhetetlen a sztrájktörvény felülvizsgálata;
- elengedhetetlen a makro és mezo szintű érdekegyeztetés háromoldalú fórumainak újragondolása és újbóli létrehozása, működtetése; (Kormányzati, ágazati, területi, helyi érdekek egyeztetése)
- meg kell teremteni azt az érdekképviselet rendszert, ahol a munkavállalók és szakszervezeti tagok valódi érdekképviselete megvalósul;
- át kell tekinteni és újraszabályozni a Munka Törvénykönyvét annak érdekében, hogy a munkavállalói, szakszervezeti és munkaadói jogok érvényesüljenek;
- szükségesnek tartják megvizsgálni a szakszervezeti regisztrációs kártya bevezetésének lehetőségét.

A tárgyalófelek a képzés-, szakképzés területén egyetértenek abban, hogy:
- képzés-, szakképzés terén meg kell teremteni egész életen át tartó tanulás lehetőségét az érintettek számára;
- újra kell gondolni a finanszírozási kérdéseket;
- erősíteni szükséges a szakképzés súlyát és meg kell határozni a szakmai minimumokat;
- létre kell hozni egy a gazdaság szereplőinek előrejelzésein alapuló igényfelmérő rendszert, melynek révén tervezhetővé válik a munkaerőpiac rövid és középtávú munkaerőigénye is;
- vissza kell állítani a 18 éves korig tartó tankötelezettséget;
- megfontolandó a 4 éves szakképzés megvalósítása;
- megerősítendő a középfokú oktatás regionális szintű tervezése.