Ellenzéki egyeztetés - foglalkoztatáspolitikai ügyekről tárgyaltak

A munkaügyi szolgálat, a munkaügyi ellenőrzés, az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód, az aktív és passzív források, ellátások, foglalkoztatáspolitikai eszközökkel szemben támasztott kihívásairól értekeztek.

A tárgyalássorozaton résztvevőként megjelentek a Demokratikus Koalíció (DK), a Magyarországi Munkáspárt 2006, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP), a Szövetségben, Együtt Magyarországért Párt (SZEM), a HÍD a Demokráciáért Egyesület, a Vállalkozók Szövetsége (VSZ) képviselői.

A tárgyaló partnerek elfogadhatatlannak tartják a kormányzat azon lépéseit, melyekkel tudatosan szétverte a munkavállalói jogok intézményeit, az országos munkaügyi szervezetett és annak országos ellátórendszerét, a munkaügyi és munkabiztonság ellenőrzés rendszerét, Európában példátlan módon kilenc hónapról lecsökkentette három hónapra az álláskeresési járadék idejét és mértékét, miközben a munkanélküliség átlagos időtartama több mint 16 hónap.

Érthetetlen, hogy a kormányzat tudatosan miért mond le a munkavállalók védelméről és szándékosan miért rontja a munkavégzés feltételrendszerét.

A tárgyalófelek egyetértenek abban, hogy:

- olyan országos hatáskörű, önálló munkaügyi szolgálatra van szükség, mely személyre szabott szolgáltatások nyújtására is képes és ennek érdekében elengedhetetlen a szervezet megújítására, megerősítése;
- foglalkoztatáspolitika kiemelt kezelése szükséges a költségvetésben, mely források más célokra történő átcsoportosítása nem lehetséges;
- olyan többszintű döntéshozatalra van szükség, ahol az adott területet érintő döntéseket helyben hozzák meg;
- a munkahelyüket vesztők támogatását segítő ellátásokra fordított összegek növelése elengedhetetlen;
- a leghátrányosabb helyzetben lévő térségek, a munkaerőpiaci szempontból a legtöbb hátránnyal küzdő társadalmi csoportok – nők, fiatalok, tartós munkanélküliek, megváltozott munkaképességű munkavállalók, romák, idősek – számára szükségesek a munka világába visszavezető vagy ott tartó programok biztosítása;
- a munka világában az előnyben részesítés megerősítése alapelvként kell, hogy szerepeljen;
- a hatósági feladatok ellátásánál – első esetben – a prevenció alkalmazása kell, hogy elsőbbséget élvezzen;